IMG 0530Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 12/03 i 34/03) i članka 26. Statuta JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/17) Nadzorni odbor JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora na redovitoj sjednici, održanoj 09.03.2018. godine raspisuje: 

JAVNI NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja JP “Radio Usora” d.o.o. –  1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine
 
IMG 4862Usora, 20.03.2018. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je radni sastanak s zapovjednikom Policijske stanice Usora Franjom Mišković i pomoćnikom zapovjednika Nedeljkom Glavaš. Na sastanku je sudjelovao i Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije. Tema sastanka bilo je sagledavanje stanja javnoga reda i mira (JRiM) u svjetlu općinske Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, te u svezi s tim izražena je potreba usklađivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata u općini Usora sa općinama u okruženju, jer je analiza pokazala da je porast i vrijeme narušavanja javnog reda i mira usko povezana sa radnim vremenom ugostiteljskih objekata u općini Usora koje je jedan sat dulje nego u općinama u okruženju. 
 

homeObavještavaju se „OBITELJI POGINULIH, RATNI VOJNI INVALIDI, RAZVOJAČENI BRANITELJI I NOSITELJI RATNIH ODLIČJA“ da mogu podnijeti zahtjev za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija preko „Kantonalnog ministarstva za branitelje“ za pomoć kod:

1) izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja; 2) kupovina individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u predhodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini; 3) prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida; 4) sufinanciranje izdavanja dozvole za gradnju sufinanciranje legalizacije stambenog objekta.

 

IMG 0530Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora. Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

 

IMG 0530Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik Općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
 

za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Usora u 2018. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 11 of 99