altObavještavamo pripadnike braniteljske populacije sa područja općine Usora da je objavljena Lista prvenstva po podnesenim zahtjevima za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji po objavljenom Javnom oglasu za 2018. godinu. Listu možete pogledati na oglasnoj ploči općine Usora, kao i OVDJE, a nezadovoljni podnositelji imaju pravo podnijeti PRIGOVOR U  ROKU od 15 DANA, od dana isticanja liste na oglasnoj ploči. 

 

IMG 7046Dana 11.06.2018. godine u kabinetu Općinskog načelnika potpisan je Sporazum o financiranju projekata provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja između Kantonalne uprave civilne zaštite i Općine Usora. Sporazum su potpisali direktor KUCZ ZDK Džavid Aličić i načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić. Vrijednost radova predviđenih Sporazumom je 70.000,00 KM koje osigurava Kantonalna uprava civilne zaštite, a radovi se odnose na sanaciju niza manjih klizišta na trasi prometnice Sivša-Bejići.

 

IMG 0530Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Radio Usora" d.o.o. Usora.

1. Javno poduzeće "Radio Usora" d.o.o. Usora:

- Predsjednik Nadzornog odbora - 1 (jedan) izvršitelj

- član Nadzornog odbora - 2 (dva) izvršitelja

 

oglas1Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine  („Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br. 17/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnina, br. 01-05-193/18 od 04.06.2018. godine, Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

 J A V N I   N A T J E ČA J
  o uvjetima i načinu prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora
 

IMG 0530Zaključkom broj: 01-02-8509/18 od 22.05.2018. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 60. sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Zakona upućuje u javnu raspravu, da je rok za provođenje 30 dana i da su organizatori Općinski načelnici i Ministarstvo unutarnjih poslova. 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 11 of 104