potpisivanje ugovoraUsora 30.06.2017. - U uredu Općinskog načelnika Zvonimira  Ađelić potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem za javnu nabavu radova 'Izvedbu kanalizacijskog sustava 'Žabljak', općina Usora, sa ponuditeljem DIV JELEČ d.o.o. Usora. Nakon provedenog postupka javne nabave ponuda ovoga ponuditelja sa ponuđenom cijenom od 113.475,96 KM sa PDV-om, ocijenjena je kao najpovoljnija, te je sa istim zaključen ugovor o izvođenju radova.         

 

video nadzor_ilustracijaUsora, dana 30.06.2017. godine - nakon desetodnevnog probnoga rada od strane imenovanog povjerenstva i predstavnika agencije za zaštitu ljudi i imovine Garda d.o.o. Tešanj izvršena je primopredaja prema ugovoru instaliranog sustava videonadzora na objektu matičnog ureda općine Usora. Primopredaja je uključivala i konačni obračun izvršenih radova, te preuzimanje prateće tehničke dokumentacije, tako da počinje teći garancijski rok u kojemu će agencija Garda pružati i tehničku podršku. Obveza instaliranja sustava videonadzora propisana je Pravilnikom o tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra.


 
lugovi-trava-kosidbaOpćinski načelnik općine Usora raspisuje Javni natječaj za dodjelu na privremeno korištenje zemljišta državne svojine u svrhu košnje trave u 2017. godini, u ukupnoj površini od 92.848 m2 i to katastarskih čestica naznačenih kao:
a) k.č. broj 4173/1 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 92157 m²;
b) k.č. broj 4173/6 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 691 m².
Sve upisane u posjedovni list broj: 243 za katastarsku općinu Omanjska.
 
 

img 9648 Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VIII. (osmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 30.06.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

 
pano opcina_usora1Povodom Ramazanskog bajrama,
Svim vjernicima islamske vjere u Općini Usora, kao i susjednim općinama, upućujemo najiskrenije čestitke u prigodi Ramazanskog bajrama.
Želimo da u miru i blagostanju provedete Bajramske blagdane, blagoslovljeni u radosnom slavlju koje pruža obiteljsko i prijateljsko okruženje. 
Neka vam je čestit i radostan predstojeći Bajram.
                                                                                                             Općina Usora 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 83