zabljakSukladno Zaključku Općinskog vijeća o usvajanju nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Žabljak" od 15.03.2013. godine, Služba za gospodarstvo i financije upućuje Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Žabljak“ koja će se održati u četvrtak, 25.04.2013. godine u prostorijama MZ Žabljak sa početkom u 16,00 sati.

Tekst Nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Žabljak.


 
Bilten općine Usora - broj 31
PDF Print E-mail
 

sase1Zenica, 20.03.2013. - Na inicijativu Vlade Zeničko-dobojskog kantona danas je u sjedištu Kantona održana prezentacija na temu: “Obveznice kao alternativan način finansiranja infrastrukturnih projekata na području općina i Kantona“

 

zdk oess1Zenica, 18.03.2013. - U organizaciji Misije OSCE-a u BiH za ministre u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i načelnike 12 općina Kantona održan tematski sastanak posvećen poboljšanju međusobne suradnje dvije razine vlasti. U uvodnoj riječi, Luc Lietaer /Luk Liter/ zamjenik direktora Odjela za ljudske resurse Misije OSCE-a BiH kazao je da je suradnja i bliska komunikacija različitih razina vlasti od ključne važnosti za napredak BiH ka evropskim integracijama. Nakon toga, prisutnima se obratio Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona ukratko upoznavši učesnike sastanka sa prioritetima rada Vlade u ovoj godini, te pokrenutim inicijativama za izmjene pojedinih zakonskih akata na federalnoj razini. 

 
Edukacija od strane Varaždinske županije
PDF Print E-mail

azra10Usora, 15-17.03.2013. - Danas na tržištu jedina konkurentska prednost je - znanje, riječi su to Dražena Sudineca na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Usora održanoj 15.03.2013. godine. Dražen Sudinec je certificirani konzultant HAMAG-a za financije i poslovno planiranje. Pored mnogobrojnih specijalizacija pored ostalog je i "poslovni praktičar iz neurolingvističkog programiranja" (NLP).  Osnivač je tvrtke Intellectus PM d.o.o. (Intellectus Projektni Menadžment) za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem privatna je konzultantska tvrtka koja se bavi uslugama poslovnog savjetovanja za malo i srednje poduzetništvo.  

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>
Page 83 of 94