IMG 0530J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Statuta općine Usora

     

     

 
Pokladna povorka i Pokladno prelo u Omanjskoj
PDF Print E-mail

pokladeMJESNA ZAJEDNICA OMANJSKA I KUD „JOZO DŽIDO ZUBER“

O R G A N I Z I R A J U

POKLADNU  POVORKU  I  POKLADNO PRELO

 

 

img 9834-cropNa temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim  nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14), provedene procedure u postupku Otvorenog postupka za dostavu ponuda za projekt: Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak', općina Usora, broj nabave: 02-27-17/16 od 24.01.2017. godine, obavještenje o javnoj nabavi na portalu javnih nabava broj: 715-1-3-1-3-1/17 od 30.01.2017. godine, objava u „Službenom glasniku BiH“ broj: 7/17 od 03.02.2017.godine, Preporuke Povjerenstva za javnu nabavu broj 02-23-06-3/17 od 21.02.2017. godine i članka 108. Statuta općine Usora  „Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/08), Općinski načelnik donosi :

     

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

     

 

poreznaPoštovani porezni obveznici,

Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice.

 

korupcijaLokalni plan za borbu protiv korupcije općine Usora donosi Načelnik općine Usora na osnovu odredbi Krivičnopravne konvencije Vijeća Europe iz 1999. godine i njezinim dodatnim Protololom o korupciji iz 2003 godine („Službeni glasnik BIH“ broj: 36/2001),  članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH “, broj: 49/06 i 51/09), članka 23. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije( „Službene novine FBIH“ broj: 103/09 i 58/13),odredbi Strategije za borbu protiv korupcije , 2015-2019. i Akcionog plana za borbu protiv korupcije od 07. 05. 2015. godine, Općeg plana borbe protiv korupcije FBIH od 07. 12. 2014. godine   i članka 41 . Statuta Općine Usora („Službeni glasnik općine  Usora broj: 02/08). 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 72