fzs2Prema Zakonu o statistici u Federaciji Bosne Hercegovine “Službene novine FBiH”, broj 63/03 i 09/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH Federalni zavod za statistiku će provoditi Anketu o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u Federaciji BiH, uz stručnu i znanstvenu podršku znanstvenika sa Sveučilišta Harvard (Boston, SAD).

 

1Javna ustanova služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i Društvo za ekonomske usluge i promet „Cronos“ iz Zenice uz suradnji s općinskim Službama za zapošljavanje Kantona organiziraju radionicu na temu „Registracija, pokretanje poslovne djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Ovim projektom se želi pomoći svim aplikantima sa područja ZDK koji su se tijekom 2016. godine prijavili po različitim programima zapošljavanja i samozapošljavanja kroz poljoprivredu i tako postali registrirani poljoprivredni proizvođači da lakše obavljaju svoju djelatnost, da se educiraju u pogledu vođenja poslovnih knjiga, ispostavljanja faktura, plaćanja poreza, doprinosa i dr.

 

fmpvsNapominjemo poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe koje žele ostvariti pravo na novčanu potporu u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2017. godini na području Federacije, da je člankom 13. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/10) i člankom 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji propisano kako su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu najkasnije do 15. studenog tekuće godine - mjerodavnom kanatonalnom ministarstvu na Obrascu PPP, odnosno svojoj općini- Službi za gospodarstvo i financije općine Usora, ukoliko to već nisu učinili.

 
Javna nabava - Redovito zimsko održavanje cesta
PDF Print E-mail

zimskoodrzavanjeNa temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14), provedene procedure u postupku Otvorenog postupka za dostavu ponuda - Okvirni sporazum na razdoblje od tri godine za projekt: Redovito održavanje lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u općini Usora za razdoblje 2016.-2019. godine, broj nabave: 02-27-17/16 od 28.09.2016. godine, obavještenje o javnoj nabavi na portalu javnih nabava broj: 715-1-3-10-3-10/16, objava u u „Službenom glasniku BiH“ broj: 73/16 od 30.09.2016.godine, Preporuke Povjerenstva za javnu nabavu broj 02-27-23-1/16 od 24.10.2016. godine i članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj 2/08), Općinski načelnik d o n o s i :


ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

a2Na lokaciji "Duboki potok" u tijeku su radovi na izgradnji novog vodocrpilišnog bunara, dubine 57,5 metara i promjera 620 mm, koji će se integrirati u vodoopskrbni sustav kojim upravlja ''JKP USORA'' d.o.o. Sivša Usora. Prema probnoj bušotini, koja je urađena u ranijoj fazi, očekivana izdašnost bunara je 3 litre u sekundi. Izgradnjom ovog bunara prestati će potreba za crpljenjem vode iz bunareva "Bare" nedaleko od korita rijeke Usore, koji će se koristiti kao rezerva u slučajevima ekstremne potrošnje. 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 67