IMG 7898Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor o izvođenju radova na Projektu: ''Sanacija prometne infrastrukture nastale kao posljedica poplava i klizišta, lokalitet Alibegovci, općina Usora sa nabavom i postavljanjem prometne signalizacije i upozoravajućih naprava na području općine Usora''. Izvođač radova je ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok sa sjedištem Magistralni put bb 74207 Klokotnica. Vrijednost Ugovorenih radova iznosi 119.908,74 KM. Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana a stručno-tehnički nadzor vršiti će Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka. 

 

IMG 7892Usora, 20.09.2018. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. potpisao je sa načelnikom Općine Doboj Jug Mirnesom Tukić Sporazum o financiranju rada zajedničkog Općinskog pravobraniteljstva Općine Usora i Općine Doboj Jug. Naime Općinska vijeća Općine Usora i Općine Doboj Jug su donijeli Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobraniteljstva ove dvije susjedne Općine, te je idući korak bio potpisivanje navedenog Sporazuma, u kojem su obje strane usuglasile način rada i financiranje Zajedničkog pravobraniteljstva.

 
IMG 0530

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik Općine Usora” broj 5/17), Odluke o likvidaciji i prodaji osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-14-624/18 od 14.09.2018. godine i Odluke broj: 41-09/18 od 17.09.2018. godine Općinski načelnik raspisuje:

    
PONOVLJENI JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora
      
 

dsc04420Sarajevo, 13.09.2018. - Općini Usora dodijeljena su sredstva u iznosu od 300.000 KM od strane Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za finansiranje Glavnog projekta izgradnje novog mosta preko rijeke Usore na cesti Tešanjka – Sivša u mjestu Tešanjka, u općina Usora. Sporazum o prijenosu sredstava kapitalnog granta Općini Usora za  projekt izgradnje novog mosta preko rijeke Usore potpisali su u ime Ministarstva, ministar Ismir Jusko i u ime Općine Usora, Anto Bonić, pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo i financije, na temelju ovlasti Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić.

 
Revizija korisnika dječijeg dodatka
PDF Print E-mail

djecijidodatakSlužba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti Općine Usora je sukladno Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom Zeničko-dobojskog kantona i Instrukciji o provođenju postupka revizije rješenja o priznavanju prava na dodatak na djecu broj:09-35-18574/15 od 13.10.2015. godine,na početku svake školske godine obvezna provesti postupak revizije svih korisnika dječijeg dodatka.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 107