kanalizacijaUsora, 10.02.2014. Povjerenstvo za javne nabave, koje je imenovao Općinski načelnik Ilija Nikić, uspješno je provelo postupak javne nabave, po modelu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, za ugovaranje usluge 'Izrada glavnog projekta kanalizacije otpadnih (fekalnih) voda sa područja općine Usora - naseljeno mjesto Žabljak'.

Prema pozivu za dostavu ponuda pristigle su tri prihvatljive ponude od kvalificiranih ponuđača, te je Povjerenstvo nakon ispitivanja, ocjene i uporedbe ponuda sačinilo Zapisnik koji je dostavljen ponuđačima, te je Ugovornom tijelu - Općinskom načelniku podnijelo Izvještaj o provedenom postupku sa prijedlogom za dodjelu ugovora najuspješnijem ponuđaču - Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

 

 

udzbeniciSkupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 48. sjednici održanoj dana 13.12.2013. godine razmatrala i prihvatila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila u proceduru javne rasprave.

Organizatori javne rasprave su službe Općinskih načelnika odnosno tajnici Općinskih vijeća i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

 

vodaKrajem prosinca i početkom siječnja o.g. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-dobojske županije i općina Usora okončale su sve procedure i zaključili potrebne ugovore (4) za realizaciju sredstava osiguranih u proračunu ZDŽ i dodijeljenih općini Usora Odlukom o načinu raspodjeli sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2013. godini koju je donijela Vlada ZDŽ u travnju mjesecu 2013. godine.

 

poljoprivredaSukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08) poljoprivredna gospodarstva svake godine, u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre, podatke o:

 

goveda2Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata i Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, koji se odnosi na proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, obavještavamo proizvođače svježeg kravljeg mlijeka da su, sukladno članku 25 Pravilnika - Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, dužni da podnesu prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 i listu korištenja iz RPG i RK najkasnije do 15.01. tekuće godine.

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>
Page 80 of 100