ov 8_1Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M

  IX (devetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 21.06.2013. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora 

 

zaklada cd

Objavljen IPA natječaj: "Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije"

U sklopu IV. Komponente programa IPA "Razvoj ljudskih potencijala", prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društvenoekonomski rast i razvoj demokracije, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) "Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije"

 

hkd napredak_usoraPod pokroviteljstvom općine Usora i HKD Napredak, u petak 07. lipnja 2013. godine počinje ljetni ciklus kulturnih i sportskih sadržaja u općini Usora, od 07-13. lipnja, kao višednevna kuturna manifestacija XXIII. DANI HRVATSKE KULTURE USORA - Usora 2013.

Radujemo se Vašem dolasku.

OPĆINA USORA
MZ SIVŠA
HKD NAPREDAK
 

akif smailhodzicUsora, 28.05.2013. - Općinski načelnik Ilja Nikić iAkif Smailhodžić iz Zenice potpisali su ugovor o izradi Projekta prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne) na lokalnim cestam općine Usora. Rok za izradu projekta je 120 kalendarskih dana, a paralelno sa izradom ovoga projekta pristupit će se imenovanju povjerenstva koje će sa nadležnom općinskom službom pripremiti tekst Odluke o regulaciji prometa na području općine Usora, koja je vezana za sam projekt i predstavlja njen normativni okvir i izvor prihoda za općinu Usora, u slučajevima nepoštivanja odredbi te Odluke i projektnih rješenja.

>> Izrada projekta prometne signalizacije i odluke o prometu na području općine Usora


 
voda3JKP „USORA“ d.o.o. Sivša
Sivša b.b. ; 74230 USORA
Tel /Fax: 032 899 250
Broj:______________
Datum : 20.05.2013. godine

 

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>
Page 75 of 87