adil-osmanovic1Sarajevo, 28.03.2014. - Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović donio je Odluku o utvrđivanju Rang liste potencijalnih korisnika za program od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH - za Zeničko-dobojsku županiju, a u svezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata od 09.01.2014.godine

 

anketa radna snaga

Federalni zavod za statistiku Sarajevo, sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH provesti će na području  općine  Usora  Anketu o radnoj snazi. Anketa će se provesti u razdoblju od 14. do 27. travnja ove godine. 

 
omanjska sanacija cesteOmanjska, 03.04.2014. - Implementacija Ugovora o rekonstrukciji i sanaciji lokalne prometnice Omanjska, općina Usora. Vrijednost Ugovora: 16.860,75 KM. Površina za rekonstrukviju i sanaciju cc. 600,00 m2. Izvođač radova: DIV Jeleč d.o.o. Makljenovac-Usora. Nadzor: Ćosićpromex d.o.o. Žabaljak-Usora.

Fotogaleriju pogledajte na našoj FB stranici. 
 

doboj obren_petrovicDoboj, 02.04.2014. - Održan je satanak u prostorijama općine Doboj, između gradonačelnika  općine Doboj, Obrena Petrovića i Načelnika općine Usora Ilije Nikića, sa suradnicima.

Tema sastanka je bila poboljšanje odnosa i unapređenje suradnje dvije susjedne općine Doboj i Usora koja je jednim svojim dijelom, ranije, bila u sastavu općine Doboj. Između ostalog razgovaralo se kako omogućiti mještanima koji žive granicom dvije općine koja je ujedno i međuentitetska crta, što bolju komunikaciju sa općinama odnosno olakšano pružanja usluga koje mještani koriste. 

 
Radovi u Poduzetničkoj zoni 'Žabljak'
PDF Print E-mail

asfaltiranje pz_zabljakŽabljak/Usora, 02.04.2014. - Zaključenjem Ugovora o utrošku poticajnih financijskih sredstava za 2012. godinu, odnosno nakon dostupnosti financijskih sredstva koja su uplaćena na račun općine Usora 19.06.2013. godine, na temelju provedene procedure Javne nabave zaključili smo Ugovor za odabranim izvođačem radova na projektu: Izvođenje radova na asvaltiranju prometnice u obuhvatu Poduzetničke zone ''Žabljak'', općina Usora, pod brojem broj: 02-27-06/14 od 18.03.2014. godine.

Radovi su okončani 03.04.2014. godine

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>
Page 74 of 97