poljoprivredaNa 129. sjednici Vlade Zeničko-dobojske županije održane 17.10.2013. godine usvojen je Program utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2013. godini u iznosu od 2.000.000,00 KM. Namjena programaje poticaj primarnoj proizvodnji – animalnoj i biljnoj, otkupljivačima, kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi, te projektima za unapređenje stanja u poljoprivredi na području Zeničko – dobojske županije, a namijenjen je poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama, udruženjima poljoprivrednika, proizvođačima i prerađivačima prehrambenih proizvoda.

 

stipendijeZenica, 28.10.2013. - Ministarstvo za braniteljska pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2013./2014.godinu.  Za potrebe stipendiranja redovitog studija na visokoškolskim ustanovama branitelja i članova njihovihobitelji sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidencijama mjerodavnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona, a koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području BiH u studijskoj 2013./2014.godini, osiguravaju se sredstva u Proračunu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih proračunskih sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja u 2014.-oj godini. 

 
Prijava poljoprivredne proizvodnje
PDF Print E-mail

altUsora, 18.10.2013. - Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe - klijenti da je člankom 13. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/10) i člankom 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, 56/13 i 74/13) propisano da su “klijenti” (fizičke i pravne osobe koje žele ostvariti pravo na  novčanu potporu u poljoprivredi i ruralnom razvitku na području Federacije i koje su kao takve upisane u Registar klijenata) u 2014. godini dužni izvršiti prijavu proizvodnje najkasnije do 15. studenog tekuće godine - ove mjerodavnom kanatonalnom ministarstvu, odnosno svojoj općini- Službi za gospodarstvo i financije općine Usora.

 

opcina usoraUsora, 21.10.2013. - Na temelju članka 93. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora («Sl. glasnik općine Usora», broj 2/06), Služba za gospodarstvo i financije općine Usora upućuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu
Odluke o komunalnim  pristojbama
 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>
Page 65 of 82