fmpvsKantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je objavilo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini. Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem na teritoriju Ze-Do županije da u rokovima navedenim u tekstu Javnog poziva kao i u Uputstvu o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini, podnesu Zahtjev za odobravanjem sredstava. 
 
usora opcinaSukladno potpisanom ugovoru o izvođenju radova na utopljavanju zajedničkog objekta Općine Usora i JU Dom  zdravlja Usora, početak navedenih radova planiran je za ponedjeljak 04.06.2018. godine. S time u vezi zamoljavaju se i obavještavaju građani Općine Usora da u vrijeme izvođenja radova iskažu razumijevanje i toleranciju, jer će u vrijeme izvođenja radova na objektu nastupiti  razdoblje otežanih uvjeta rada (bit će zamjena stolarije, razvođenje određenih instalacija i sl.). Cilj Općinske uprave, kao i menadžmenta JU Dom zdravlja Usora je pravodobno i  profesionalno odgovoriti na sve potrebe naših građana, te im pružiti adekvatnu uslugu.
 
lugovi-trava-kosidbaOpćinski načelnik općine Usora raspisuje Javni natječaj za dodjelu na privremeno korištenje zemljišta državne svojine u svrhu košnje trave u 2018. godini, u ukupnoj površini od 92.848 m2 i to katastarskih čestica naznačenih kao:
         
a) k.č. broj 4173/1 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 92157 m²;
b) k.č. broj 4173/6 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 691 m².
       
Sve upisane u posjedovni list broj: 243 za katastarsku općinu Omanjska.
 
 

biroUsora 11.05.2018. godine - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. posjetio je JU Službu za zapošljavanje Ze-do kantona - Biro rada Usora, gdje je sa direktorom Darijom Krajina održao radni sastanak. Sastanku je nazočio i pomoćnik načelnika općine Usora Martin Grujo. Gospodin Krajina je upoznao Načelnika o radu službe, te se razgovaralo o projektima i planovima za naredno razdoblje, a sve sa ciljem iznalaženja mogućnosti zapošljavanja, prvenstveno mladih kadrova sa visokom stručnom spremom koji se nalaze na evidenciji za zapošljavanje. Cilj Općinske uprave je osigurati mladim obrazovnim osobama, bez radnog iskustva, mogućnost obavljanja pripravničkog staža, što je prvi korak ka stalnom zapošljavanju.

 

all1Na temelju Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini donesenog od strane Općinskog vijeća, broj 01-05-155/18 od 03.05.2018. godine i članka 107. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/17), Općinski načelnik raspisuje:

 J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 100