11Dana 10.10.2018. godine u kabinetu Načelnika održan je sastanak općinskog načelnika Zvonimira Anđelić sa direktoricom Razvojne agencije Žepče Brankom Janko te zamjenikom direktora PSZ "Agrina" Žepče Admirom Bajrović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik općinskog načelnika Anto Bonić te stručni suradnik za upravljanje razvojem i planiranje Ivica Labudović. Tema sastanka je bila dogovaranje suradnje općine Usora sa spomenute dvije organizacije na realizaciji IFAD projekta uzgoja bijelog luka (Ramski bijeli), u kojem naše općine učestvuju i općine Žepče te Maglaj. Sam projekat predstavlja nastavak i širenje prošlogodišnjeg pilot projekta koji je uspješno realiziran na području općine Žepče. 

 
dan izboraOpćinsko izborno povjerenstvo je na svojoj redovitoj sjednici održanoj dana 20.09.2018. godine donijelo sljedeću: 

O D L U K U
 o objavljivanju lokacija biračkih mjesta
 
IMG 0530

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik Općine Usora” broj 5/17), Odluke o likvidaciji i prodaji osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-14-648/18 od 27.09.2018. godine i Odluke broj: 04-10/18 od 01.10.2018. godine Općinski načelnik raspisuje:

    
PONOVLJENI JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora
      
 

grantovi1Dana 21. septembra/rujna, na Međunarodni dan mira, PRO-Budućnost objavljuje poziv za male grantove. Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.

 

IMG 7901Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor o izvođenju radova na Projektu: Izvedba sakralnog objekta ''Kapela sa mrtvačnicom'', lokalitet Bejići, općina Usora. Izvođač radova je poduzeće ''IngART'' d.o.o. Usora. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 25.657,22 KM a rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana. Stručno-tehnički nadzor vršiti će Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 104