fmpvsMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko dobojskog kantona izdalo je uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu kojim se propisuju uvjeti koje moraju zadovoljiti fizičke i pravne osobe kako bi ostvarile pravo na poticaj ministarstva u poljoprivrednoj proizvodnji te vrsta i obim poljoprivredne proizvodnje koja se potiče iz Proračuna Zeničko dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

homeShodno Instrukciji o primjeni Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. Novine Zeničko dobojskog kantona“, br:4/14) , Stručno povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik je sastavilo listu prvenstva. Listu možete pogledati OVDJE. Prigovor na listu je moguće podnijeti u roku od 15 dana od dana objave putem Općinske službe nadležne za poslove braniteljsko-invalidske zaštite. 

 

IMG 2239Dana 23.05.2016. godine su u prostorijama općine Usora održane stručne konzultacije od strane predstavnika kantonalnog ministarstva privrede i USAID-a, o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. U prvom dijelu predstavljen je kantonalni Zakon o javno-privatnom partnerstvu, kojeg je Zeničko-doboski kanton usvojio kao prvi u FBiH. U daljem tijeku prezentacije pobliže je objašnjeno koja je uloga javno-privatnog partnerstva (JPP) ZDK-a. Prezentaciju, odnosno stručne konzultacije održali su pomoćnik ministra za privredu ZDK-a gospodin Osman Buza, zatim stručni suradnik Dženita Hrgić, te konzultant USAID-a gospođa Šemsa Alić. Ovim konzultacijama su prisustvovali načelnik općine Usora gospodin Zvonimir Anđelić, ravnatelji javnih ustanova i poduzeća općine Usora, te djelatnici Općine.

 

deratizacijaNa temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97), članka 62. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i članka 108. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora”, broj 2/08) Općinski načelnik donosi:

 N A R E D B U
o provođenju preventivne sistematske deratizacije na području općine Usora
proljetna faza 2017. godine
 

IMG 2194Dana 19.05.2017 godine u Notarskom uredu Notara Elvire Medarić, upriličeno je potpisivanje ugovora o kupoprodaji 3 (tri) nekretnine u okviru Poduzetničke zone ''Žabljak", između prodavatelja općine Usora, zastupane po općinskom Načelniku, Zvonimiru Anđelić, dipl.ing. građ i ovlaštenih zastupnika poduzeća: 1.''IMACO SYSTEMTECHNIK'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Karolina Perić, Direktor, 2.''SALKIĆ'' d.o.o. Tešanj, ovlašteni zastupnik Mersid Salkić, Direktor i 3. ''DRVO DIZAJN'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Ćostović Fahro, Direktor.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 76