most usoraUsora, 12. srpnja 2018. godine - Općina Usora je na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba i na općinskoj stranici objavila Obavijest o javnoj nabavi radova za projekt “Rekonstrukcija raskrižja ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900”. 

 

kanalizacijaUsora, 10. srpnja 2018. - Općina Usora je na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba i na općinskoj stranici objavila Obavijest o javnoj nabavi radova za projekt “Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III (dovršetak)”. Riječ o višegodišnjem projetu, koji se ovom fazom planiora dovršiti. Projektom i ovom završnom fazom planira se izgradnja kolektorske mreže u duljini od 6.543,70 m1 u funkciji zaštite okoliša sa posebnim akcentom na zaštitu podzemnih voda i vodotoka I kategorije - rijeke Usora, tako da će biti osigurani bolji životni i okolinski uvjeti za oko 1000 građana naseljenog mjesta Žabljak u općini Usora koji žive u ravničarskom dijelu i znatno su izloženi negativnom utjecaju otpadih voda.


 

img 7166Dana 11.07.2018. godine općinski načelnik Zvonimir Anđelić je održao radni sastanak sa Borislavom Pranjić i Josipom Krajina, članovima organizacijskog odbora Spomen turnira „Bitke na putnikovom brdu“. Sastanku je nazočio i Mario Pranjić stručni suradnik za braniteljsko-invalidsku zaštitu u općini Usora. Na sastanku se razgovaralo o organizaciji 20. jubilarne obljetnice „Bitke na Putnikovom brdu“ i aktivnostima koje su vezane uz ovaj važan događaj.

 

IMG 0530Na temelju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2018. godinu donesenog od strane Općinskog vijeća općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/18) i članka 107. Statuta općine UsoraSlužbeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik  raspisuje:

 
J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva u 2018. godini
 

kupovina2Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Usora  kojim  se usvaja Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju zemljišta, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić u ime Općine Usora u Notarskom uredu Elvire Medarić u Jelahu, dana 10.07.2018. godine potpisao je Ugovore o kupovini nekretnina sa prodavateljima: Lujić (Tadije) Nenadom, Lujić (Jure) Ivom rođenom Joskić i, Bradarić (Safeta) Enisom čime su se stekli uvjeti za raspisivanje tendera za izgradnju novog mosta preko rijeke Usore na cesti Tešanjka–Sivša u mjestu Tešanjka, Općina Usora. 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 101