deratizacijaNa temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97), članka 62. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i članka 108. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora”, broj 2/08) Općinski načelnik donosi:

 N A R E D B U
o provođenju preventivne sistematske deratizacije na području općine Usora
proljetna faza 2017. godine
 

IMG 2194Dana 19.05.2017 godine u Notarskom uredu Notara Elvire Medarić, upriličeno je potpisivanje ugovora o kupoprodaji 3 (tri) nekretnine u okviru Poduzetničke zone ''Žabljak", između prodavatelja općine Usora, zastupane po općinskom Načelniku, Zvonimiru Anđelić, dipl.ing. građ i ovlaštenih zastupnika poduzeća: 1.''IMACO SYSTEMTECHNIK'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Karolina Perić, Direktor, 2.''SALKIĆ'' d.o.o. Tešanj, ovlašteni zastupnik Mersid Salkić, Direktor i 3. ''DRVO DIZAJN'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Ćostović Fahro, Direktor.

 

ee1Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od adaptacije javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarenja energetske efikasnosti koji općenito obuhvataju arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Implementacija mjera energetske efikasnosti u okviru Projekta sastoji se između ostalog od: zamjene otvora (vrata i prozora) (cca 1601m2, 298 komada), termo izolacije fasade (cca 6321 m2) i ugradnju termostatskih ventila (cca 290 komada).

 

javna-raspravaObavještavamo Vas će dana 18.05.2017. godine sa početkom u 10.00 sati u sali Općinskog vijeća općine Usora predstavnici Ministarstva za obrazovanje,  nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona održati Javnu raspravu o Nacrtu zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti.  

 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 75