Vijesti

zabljakObavještavaju se svi građani da je u tijeku izrada Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak te da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt iste, Zaključkom broj 01-05-70/19 od 01.04.2019. godine. Nacrt Odluke će biti izložena na javni uvid u uredu broj 7. u sjedištu Općine Usora i to u periodu od 05.04.2019.g. do 06.05.2019.g. u vremenu od 10,30 do 14,00 sati.

 

 

srednja omanskaObavještavaju se svi građani da je u tijeku izrada Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone Srednja Omanjska, te da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt iste, Zaključkom broj 01-05-71/19 od 01.04.2019. godine. Nacrt Odluke će biti izložena na javni uvid u uredu broj 7. u sjedištu Općine Usora i to u periodu od 05.04.2019.g. do 06.05.2019.g. u vremenu od 10,30 do 14,00 sati. 

 
IMG 0530Na temelju Proračuna općine Usora za 2019. godinu i Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u općini Usora (Službeni glasnik 11/18) i prijedloga Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za kulturne djelatnosti i manifestacije, Općinski načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture.
 

IMG 0530Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za sport, objavljuje Na temelju Članka 11. stavak 2. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta ("Službeni glasnik Općine Usora" broj:12/18), objavljuje PRIJEDLOG ODLUKE  RASPODJELE SREDSTAVA za financiranje iz Proračuna Općine Usora po Javnom pozivu za 2019. godinu. 

 

jpu-vrtic-usoraNa temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora ( '' Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11 ), te člana 13. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 21.03.2019.godine je donio Odluku na osnovu koje r a s p i s u j e :

JAVNI NATJEČAJ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 107