Vijesti

IMG 9089Usora, 25.03.2019. godine, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. danas je sa predsjednikom Udruženja građana "Pas" iz Tešnja, gospodinom Benjaminom Preldžić potpisao Sporazum o sufinanciranju Programa zbrinjavanja pasa lutalica na dijelu područja Općine Usora za 2019. godinu. Potpisivanjem ovog sporazuma riješit će se ovaj dugogodišnji problem, prvenstveno u dijelu naseljenog mjesta Žabljak, u okolici srednje škole, gdje je on i najizraženiji. Ovim Sporazumom Udruženje građana „Pas“ iz Tešnja se obvezuje da će navedeno područje Općine Usora redovito kontrolirati i hvatati sve pse koji se nađu na javnoj površini izvan ograđenih prostora, izvan dvorišta privatnih objekata i dvorišta gospodarskih subjekata na navedenom području. Vrijednost potpisanog sporazuma iznosi 4.950,00 KM.

 

SOGFBIH VERTIKALNI_1 - Copy - CopySARAJEVO, 04. mart/ožujak – Povodom saopštenja Vlade Federacije BiH sa 173. sjednice održane 27.02.2019. godine da su netačni navodi gradonačelnika Grada Tuzla gospodina Jasmina Imamovića da je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br: 65/09) donesen bez saglasnosti lokalne samouprave, te da je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost o sljedećem:

 

2natpisObavještavaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, javna poduzeća , institucije i ustanove da se zbog povećanog obima posla u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, pružanje usluga u uredu geometra u razdoblju 18.03.-29.03. biti ograničeno u vremenskom periodu od 08:00 do 11:00 sati.

 

1Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora izvršeno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na Projektu: „Uvezivanje instalacija interneta i telefonije – Komunikacijska mreža, umrežavanje uredskih prostorija administrativne zgrade općine Usora, Sivša b.b.“. Izvođač radova je poduzeće "ASCOM" d.o.o. Tešanj. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.684,68 KM a rok izvođenja radova je 15 kalendarskih dana. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će ''IngART'' d.o.o. Usora. Odabir izvođača radova izvršen je uskladu sa Zakonom o javnim nabavama, putem postupka Izravnog sporazuma.

 

fmpvsNa temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-05-46/19 od 05.03.2018. godine, Općinski načelnik upućuje  

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 105