Vijesti

IMG 2194Dana 19.05.2017 godine u Notarskom uredu Notara Elvire Medarić, upriličeno je potpisivanje ugovora o kupoprodaji 3 (tri) nekretnine u okviru Poduzetničke zone ''Žabljak", između prodavatelja općine Usora, zastupane po općinskom Načelniku, Zvonimiru Anđelić, dipl.ing. građ i ovlaštenih zastupnika poduzeća: 1.''IMACO SYSTEMTECHNIK'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Karolina Perić, Direktor, 2.''SALKIĆ'' d.o.o. Tešanj, ovlašteni zastupnik Mersid Salkić, Direktor i 3. ''DRVO DIZAJN'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Ćostović Fahro, Direktor.

 

ee1Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od adaptacije javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarenja energetske efikasnosti koji općenito obuhvataju arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Implementacija mjera energetske efikasnosti u okviru Projekta sastoji se između ostalog od: zamjene otvora (vrata i prozora) (cca 1601m2, 298 komada), termo izolacije fasade (cca 6321 m2) i ugradnju termostatskih ventila (cca 290 komada).

 

javna-raspravaObavještavamo Vas će dana 18.05.2017. godine sa početkom u 10.00 sati u sali Općinskog vijeća općine Usora predstavnici Ministarstva za obrazovanje,  nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona održati Javnu raspravu o Nacrtu zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti.  

 
 

altObavještavamo stanovništvo na području općine Usora da će Federalni zavod za statistiku u periodu od 15. do 28. svibnja tekuće godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH provesti Anketu o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 72