img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

X. (desetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.09.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa devete redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Prijedlog Prijedlog Odluke o redovitom zimskom održavanju javnih cesta;

5.Prijedlog Odluke o prodaji trafostanice na izvorištu „Bare“ i davanju suglasnosti za priključenje potrošača;

6.a) Prijedlog Odluke o odbacivanju žalbe Muhameda Tokmić;

b) Prijedlog Odluke o odbacivanju žalbe Dome Petrović:

7.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina;

8.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina;

9.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina;

10.Prijedlog Odluke o obrazovanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja - licitacije prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora;

11.Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 26.06.2017. godine do 20.09.2017. godine;

12.Izvješće o kapitalnim ulaganjima za prvu polovicu 2017. godine;

13.Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2016. godini;

14.Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite na području Općine Usora za 2016. godinu;

15.Informacija o Dokumentu okvirnog proračuna Općine Usora za period 2018.-2020. godina;

16.Inicijativa vijećnika Gorana Tokić za proširenje obuhvata Poduzetničke zone u Srednjoj Omanjskoj lokalitet Lugovi i proširenje stambeno poslovne zone lokalitet Tokići; 

    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala
 Share |