0-02-05-304ac2302f4ddfa78da3a77862654433eee4d7e4f90897214f25e857f240e381 fullU četvrtak 31.08.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je IX. (deveta) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.

       

       

Na dnevnom redu devete redovite sjednice je bilo dvanaest točaka.

Pored tri redovite točke Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika, na devetoj redovitoj sjednici su razmatrani: Prijedlog Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju grobalja i njihove prateće infrastrukture na području Općine Usora, Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu, Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije, Prijedlog Zaključka br. 1. o prodaji nekretnina, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska, Prijedlog Zaključka br. 2. o prodaji nekretnina, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska, Prijedlog Zaključka br. 3. o prodaji nekretnina, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska, Prijedlog Zaključka br. 4. o prodaji nekretnine, lokalitet Žabljak, Prijedlog Zaključka br. 5. o prodaji nekretnina, lokalitet Poduzetnička zona Srednja Omanjska, Prijedlog Zaključka br. 6. o prodaji nekretnine, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska, Prijedlog Zaključka br. 7. o prodaji nekretnine, lokalitet Žabljak, Izvješće o izvršenju Proračuna za period od 01.01. do 30.06.2017. godine, Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine, Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu, Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora i Informacija o stanju kulture, sporta, mladih te nevladinih organizacija u 2016. godini;

 

Općinsko vijeće Usora je na devetoj redovitoj sjednici, nakon provedene javne rasprave, usvojilo Odluku o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju grobalja i njihove prateće infrastrukture na području Općine Usora sa amandmanima koje su dostavili vijećnici i Općinski načelnik. 

Ovom Odlukom je ispunjena zakonska obveza da se  obavljanje pogrebne djelatnosti i održavanja groblja odnosno upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnica u sklopu groblja, kapela i slično) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih osoba obavlja sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima.

0-02-04-7d203c2b9cd99d9f64ab04c68540da4bdd132afd289faa62440634c2d7c0e4e2 full 0-02-04-7338788bcbf4e1e4e439bfd3fdd0b4678fa03d3e2ef88227374aa0712d4fa1ec full

Usvojena je i Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu kojom su definirani uvjeti za ostvarivanje ovog prava.

Općinsko vijeće Usora je na ovoj sjednici usvojilo i Odluku o raspodjeli sredstava za stipendije kojom će se predviđeni iznos općinskih sredstava od 8.000,00 KM rasporediti na 42 studenta koji su pravo na stipendiju ostvarili kod Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona jer je njihova stipendija manja u odnocu na stipendiju Ministarstva za braniteljska pitanja i iznosi 450,00 KM, te bi na ovaj način da svaki student dobio  dodatnih 190,00 KM kao sufinanicranje Općine. Ovakva Odluka je donesena jer su svi studenti koji su aplicirali i imali urednu dokumentaciju i ostvarili pravo na jednu stipendiju. 

Na dnevnom redu sjednice su razmatrani i Zaključci o prodaji nekrenina na sedam lokacija na području Općine Usora za koje su potencijalni investitori iskazali interes koji se smatra inicijativom za pokretanje procedure prodaje općinskog zemljišta u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima, za izgradnju objekata proizvodno poslovne namjene. Sukladno tome nakon provedene rasprave Općinsko vijeće je usvojilo tri Zaključka kojim je pokrenuta inicijativa za prodaju zemljišta na tri lokacije .

Usvojeno je i redovito Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 30.06.2017. godine i polugodišnje Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.

Sukladno Planu i programu rada Općinskog vijeća Usora razmatrana su i usvojena i godišnja Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu, Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora te Informacija o stanju kulture, sporta, mladih te nevladinih organizacija u 2016. godini.

     

     

Share |