img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

IX. (devetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 31.08.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa osme redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Prijedlog Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju grobalja i njihove prateće infrastrukture na području Općine Usora;

5.Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu;

6.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije;

7.Prijedlog Zaključka br. 1. o prodaji nekretnina, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska;

b)  Prijedlog Zaključka br. 2. o prodaji nekretnina, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska;

c)  Prijedlog Zaključka br. 3. o prodaji nekretnina, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska;

d)  Prijedlog Zaključka br. 4. o prodaji nekretnine, lokalitet Žabljak;

e) Prijedlog Zaključka br. 5. o prodaji nekretnina, lokalitet Poduzetnička zona Srednja Omanjska;

f)  Prijedlog Zaključka br. 6. o prodaji nekretnine, lokalitet „Lugovi“, Srednja Omanjska;

g) Prijedlog Zaključka br. 7. o prodaji nekretnine, lokalitet Žabljak;

8.Izvješće o izvršenju Proračuna za period od 01.01. do 30.06.2017. godine;

9.Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine;

10.Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu;

11.Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora;

12.Informacija o stanju kulture, sporta, mladih te nevladinih organizacija u 2016. godini;

    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala
 Share |