7U petak 02.06.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je sedma redovita sjednica Općinskog vijeća Usora.Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija, ravnatelji javnih ustanova i javnih poduzeća sa područja Općine Usora i drugi gosti.


    

Na dnevnom redu sedme redovite sjednice je bilo dvanaest točaka.

Pored tri redovite točke Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika, na sedmoj sjednici su razmatrani: Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013.-2028. godina); Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini; Prijedlog Odluke o godišnjim i trogodišnjim potencijalnim projektima za javno-privatno partnerstvo; Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 31.03.2017. godine; Izvješće o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2015./2016. godinu; Izvješće o radu i poslovanju  JU „Opća knjižnica Usora“ za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine; Izvješće o radu i poslovanju  Javne ustanove Dom zdravlja Usora za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine; Izvješće o radu i poslovanju  JKP „Usora“ za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine; Izvješće o radu i poslovanju  JP „Radio Usora“ za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.           

Općinsko vijeće Usora je na sedmoj sjednici razmatralo Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013.-2028. godina. Nacrt Ove Odluke je usvojen i isti je upućen na javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Svi zainteresirani će moći tijekom javne rasprave izvršiti uvid u Nacrt Odluke i dostaviti svoje primjedbe i prijedloge.

Na dnevnom redu ove sjednice je razmatran i u javnu raspravu upućen Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini. Ovim Nacrtom Programa su predviđeni poticaji u obliku sufinanciranja troškova primarne poljoprivredne proizvodnje i grant sredstava registriranim poljioprivrednim obrtima. Visina dodijeljenih sredstava će se za svakoga korisnika odrediti naknadno prema broju prijavljenih kandidata i raspoloživim sredstvima za pojedini vid poticaja. Tijekom javne rasprave svim zainteresiranim će biti omogućeno da dostave svoje primjedbe i prijedloge.

Na dnevnom redu sedme redovite sjednice je razmatrana i usvojena Odluka o godišnjim i trogodišnjim potencijalnim projektima za javno-privatno partnerstvo. Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovoreni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, financijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera, u skladu sa odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Usvojeno je i redovito Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 31.03.2017. godine i Izvješće o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2015./2016. godinu.

Sukladno Planu i programu rada Općinskog vijeća Usora razmatrana su i usvojena i godišnja izvješća o radu i poslovanju javnih ustanova i javnih poduzeća sa područja Općine Usora i to:  Izvješće o radu i poslovanju  JU „Opća knjižnica Usora“ za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, Izvješće o radu i poslovanju  Javne ustanove Dom zdravlja Usora za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine, Izvješće o radu i poslovanju  JKP „Usora“ za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine i Izvješće o radu i poslovanju  JP „Radio Usora“ za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

    

    

Share |