img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VII. (sedmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 02.06.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa šeste redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013.-2028. godina);

5.Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini;

6.Prijedlog Odluke o godišnjim i trogodišnjim potencijalnim projektima za javno-privatno partnerstvo;

7.Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 31.03.2017. godine;

8.Izvješće o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2015./2016. godinu;

9.Izvješće o radu iJU „Opća knjižnica Usora“ za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine;

10.Izvješće o radu Javne ustanove Dom zdravlja Usora za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

11.Izvješće o radu i poslovanju  JKP „Usora“ za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

12.Izvješće o radu i poslovanju  JP „Radio Usora“ za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala
 Share |