IMG 1044U petak 21.04.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je peta redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i pomoćnici Općinskog načelnika, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija, zapovjednik Policijske stanice Usora i drugi gosti.

    

    

 

Na dnevnom redu šeste redovite sjednice je bilo šesnaest točaka.

Pored tri redovite točke Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika, na četvrtoj sjednici su razmatrani:  Zapisnik sa pete redovite sjednice Općinskog vijeća Usora, vijećnička pitanja, obraćanje načelnika, Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2016. godine, Prijedlog Statuta Općine Usora, Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine, Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2016. godinu i raspodjeli ostvarenog suficita (viška prihoda), Prijedlog Odluke o danima otvorenih vrata Općinskog vijeća Usora, Prijedlog Odluke o pomoći u rješavanju stambenog pitanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Usora za 2017. Godinu, Nacrt Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju grobalja i njihove prateće infrastrukture na području Općine Usora, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva, Izvješće o kapitalnim projektima za 2016. godinu, Godišnje izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranja, Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2016.-2017. godinu, Zaključak o davanju suglasnosti na uzimanje u zakup poslovnog prostora sa pripadajućim zemljištem za potrebe dječijeg vrtića.           

Općinsko vijeće Usora je na ovoj sjednici razmatralo Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2016. godinu. Predstavnici Policijske stanice Usora su vijećnike izvijestili o najznačajnijim pojedinostima iz ove oblasti, o problematici koja je naizraženija kao i aktivnostima koja se poduzimaju da se ista riješi. Nakon duže rasprave po ovoj točci te nakon niza pitanja vijećnik,a ista je usvojena.

Općinsko vijeće Usora je nakon provedene javne rasprave usvojilo Statut Općine Usora. Razlozi za donošenje novog Statuta Općine Usora proizašli su iz potrebe da se preciznije definiraju pojedine odredbe Statuta, da se jasnije uredi materija mjesne samouprave te obveze da se uskladi Statut sa odredbama važećih zakona.

Usvojeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine i Odluka o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2016. godinu i raspodjeli ostvarenog suficita (viška prihoda).

Na šestoj sjednici je usvojena Odluka o danima otvorenih vrata Općinskog vijeća Usora. Uvođenje Dana otvorenih vrata ima za cilj poboljšati komunikaciju između izabranih dužnosnika Općine Usora i građana, gdje bi se kroz međusobni razgovor dali odgovori na razna pitanja, pružila prilika građanima za iznošenje vlastitog mišljenja, inicirale određene inicijative i sl.

Općinsko vijeće Usora je usvojilo i novu Odluku o pomoći u rješavanju stambenog pitanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji kojom su se na neki način pojednostavili uvjeti ostvarivanja prava za ovu kategoriju stanovništva.

Povodom obilježavanja 15 svibnja, Dana Općine Usora donesena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Usora za 2017. godinu. Tim povodom Općinsko vijeće je odlučilo ove godine dodijeliti jedno priznanje Plaketa Općine Usora za životno djelo i jednu Godišnju plaketu Općine Usora koje će dobitnicima biti uručene na svečanoj sjednici koja će se održati povodom obilježavanja 15. svibnja Dana Općine Usora.          

Na dnevnom redu ove sjednice je razmatran i u javnu raspravu upućen Nacrt Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju grobalja i njihove prateće infrastrukture na području Općine Usora.  Javna rasprava će trajati 30 dana i svi zainteresirani će moći svoje primjedbe i prijedloge dostaviti pismeno ili usmeno na javnoj raspravi koja će se održati u sali za sjednice Općinskog vijeća. 

Usvojeno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva ua utvrđivanje statusa implementacije i nadzor do okončanja projekta izgradnje tvornice na lokaciji „Lugovi“. 

Sukladno Planu i programu rada Općinskog vijeća Usora razmatrano je i usvojeno Izvješće o kapitalnim projektima za 2016. godinu i Godišnje izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2016. godini. 

Općinsko vijeće je također razmatralo i usvojilo i Informaciju o stanju civilne zaštite i deminiranja te je zadužilo Općinskog načelnika da u što kraćem roku imenuje novi Stožer civilne zaštite kao i jedinicu Civilne zaštite. 

Razmatrana je i Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2016.-2017. godinu i vijećnici su istu nakon kraće rasprave usvojili. 

Kao posljednja točka šeste redovite sjednice razmatran je Zaključak o davanju suglasnosti na uzimanje u zakup poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić. Vijeće je dalo suglasnost da se za ovu namjenu uzme u zakup poslovni prostor sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Mate Martinović u Žabljaku. Tim Zaključkom je ovlašten Općinski načelnik da može sa zakupodavateljem Matom Martinovićem sklopiti ugovor o zakupu prizemlja i prvog kata navedenog objekta sa pripadajućim zemljištem za iznos zakupnine od 1.000,00 KM mjesečno i to na razdoblje od 5 godina.

    

    

Share |