img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VI. (šestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 21.04.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa pete redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2016. godine;

5.Prijedlog Statuta Općine Usora; 

6.a)Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

b)Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2016. godinu i raspodjeli ostvarenog suficita (viška prihoda);

7.Prijedlog Odluke o danima otvorenih vrata Općinskog vijeća Usora;

8.Prijedlog Odluke o pomoći u rješavanju stambenog pitanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji;

9.Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Usora za 2017. godinu;

10.Nacrt Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju grobalja i njihove prateće infrastrukture na području Općine Usora;

11.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva;

12.Izvješće o kapitalnim projektima za 2016. godinu;

13.Godišnje izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku;

14.Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranja;

15.Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2016.-2017. godinu;

    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala
 Share |