IMG 1044U petak 31.03.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je peta redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i pomoćnici Općinskog načelnika, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija, predstavnici osnovne i srednje škole i drugi gosti.

    

    

Na dnevnom redu pete redovite sjednice je bilo četrnaest točaka.

Pored tri redovite točke Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika, na četvrtoj sjednici su razmatrani i Prijedlog Odluke o davanju nekretnine na korištenje JKP „Usora“ d.o.o. Sivša, Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina, Prijedlog Odluke o obrazovanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o osnivanju Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić Usora, Prijedlog Odluke o davanju vodovoda Ularice –Bejići-Makljenovac na trajno upravljanje i korištenje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o. Sivša, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o tehničkim uvjetima i načelima za priključak kanalizacijske mreže u MZ Žabljak na primarni kolektor B1, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred Mješovite srednje škole „Stjepana „Radića“ Žabljak, Razmatranje prigovora na Rješenje o imenovanju jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora, Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Općine Usora i Informacija o zahtjevu za isplatu potraživanja Udruženja za rane u BIH. 

Općinsko vijeće Usora je usvojilo Odluku o davanju nekretnine na korištenje JKP „Usora“ d.o.o. Sivša kojom su ovom javnom poduzeću dodijeljene nekretnine koje su im neophodne za potrebe njihovog redovitog poslovanja, kao uredske prostorije i prostor za skladištenje. 

Usvojene su i Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina i Odluka o obrazovanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora kojima su utvrđeni uvjeti i način prodaje predmetnih nekretnina te je formirano povjerenstvo koje će na temelju zakonon predviđene procedure provesti postupak prodaje predmetnih nekretnina. 

Općinsko vijeće Usora je na petoj redovitoj sjednici usvojilo i Odluku o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu kojim su predviđeni poticaji u obliku dodjele grant sredstava fizičkim i pravnim licima, i to za osobe mlađe od 35 godina i žene bez obzira na starosnu dob koji izvrše registraciju novog gospodarsko subjekta kao i pravnim licima koja izvrše novo zapošljavanje ženskih osoba koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.Programom su detaljno opisani uvjeti i kriteriji koje korisnici moraju zadovoljiti u postupku ostvarivanja poticaja, te sam postupak prijave kao i sva potrebna dokumentacija. 

Na petoj redovitoj sjednici je sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju usvojena i Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić Usora. Javnu predškolsku ustanovu osniva Općinsko vijeće, u skladu sa načelima, standardima i normativima utvrđenim ovim zakonom i ostalim uvjetima i kriterijima utvrđenim propisima u području odgoja i obrazovanja

Na prostoru općine Usora ne postoji niti jedna predškolska ustanova, bilo javna bilo privatna, te se sa problemom nedostatka tih ustanova najčešće susreću bračni parovi sa djecom vrtićke i predškolske dobi, kao i roditelji djece koja pohađaju razrednu nastavu (u oba slučaja se najčešće radi o situaciji kad su oba roditelja uposlena). Sukladno naprijed navedenom osnivanjem ove javne ustanove će se pokušati na neki način riješiti ova problematika. 

Usvojena je i Odluka o davanju vodovoda Ularice –Bejići-Makljenovac na trajno upravljanje i korištenje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o. Sivša. Ovom odlukom je Javnom komunalnom poduzeću Usora dodijeljen ovaj vodovod na trajno korištenje i upravljanje. 

Na dnevnom redu sjednice je razmatran i Sporazum o tehničkim uvjetima i načelima za priključak kanalizacijske mreže u MZ Žabljak na primarni kolektor B1. Općinsko vijeće Usora je donijelo Zaključak kojim je dalo suglasnost na ovaj Sporazum te je ovlastilo Općinskog načelnika da isti potpiše sa Općinom Tešanj. 

Sukladno Planu i programu rada Općinskog vijeća Usora kao i  aktivnostima srednje škole na ovoj sjednici je usvojen je i Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred Mješovite srednje škole „Stjepana „Radića“ Žabljak. 

Općinsko vijeće Usora je razmatralo i prigovore koji su izjavljeni na Rješenje o imenovanju jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora. 

Prema aktivnostima koje su predviđene Programom rada Općinskog vijeća Usora razmatrana je i usvojena i Informacija o osnovnom i srednjem obrazovanju na području Općine Usora. Sjednici su nazočili i ravnatelji i predsjednici školskih odbora osnovne i srednje škole koji su nazočne izvijestili o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, problematici sa kojom su susreću kao i o svim aktivnostima koje se provode u cilju unaprjeđenja rada i nastavnog procesa. 

Kao posljednja točka pete redovite sjednice razmatrana je Informacija o zahtjevu za isplatu potraživanja Udruženja za rane u BIH.

Potraživanje i projektne aktivnosti iz zatjeva se odnose na organizaciju 3. Euro-Azijskog foruma, koji je se održao u Sarajevu 18.-22. kolovoza 2014. godine, organiziranog od strane Udruženja za rane u BiH na čelu sa Mr.sci.dr. Jasmine Begić i Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo i Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo, a kao rezultat tog Foruma prezentirana je kao tema i projekt „Implementacija tradicionalne kineske medicine u zdravstvene i stacionarne ustanove BiH i zemalja zapadnog Balkana“. Općinsko vijeće Usora je na temelju dokumentaciju dostavljenu u privitku donijelo Zaključak kojim ističe da se financijski zahtjev Udruženja za rane u Bosni i Hercegovini od 13.02.2017. godine prema Općini Usora odbija, kao neutemeljen.

IMG 1046 IMG 1051 IMG 1053

    

    

Share |