DSC 0201U petak 24.02.2017. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je četvrta redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.

     

     

     

Na dnevnom redu četvrte redovite sjednice je bilo trinaest točaka.

Pored tri redovite točke Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika, na četvrtoj sjednici su razmatrani i Informacija o stanju u oblasti rada, zaposlenosti i nezaposlenosti na kraju 2016. godine u Općini Usora, Prijedlog Odluke o odobravanju relokacije stambenih objekata na području Općine Usora, Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za Klubove vijećnika političkih stranaka za 2017. godinu, Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 29.11.2016. do 14.02.2017. godine, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon primljene imovine, Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog člana Općinskog izbornog povjerenstva, Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Usora, Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Usora za 2016. godinu, Informacija o stanju u oblasti komunalne inspekcije na području Općine Usora za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine, Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Strategije integriranog lokalnog razvoja Općine Usora za razdoblje 2014.-2020. godina, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za Općinu Usora, Nacrt Statuta Općine Usora.

DSC 0189 DSC 0188 DSC 0198 DSC 0196

Sukladno Programu rada za 2017. godinu razmatrana je Informacija o stanju u oblasti rada, zaposlenosti i nezaposlenosti na kraju 2016. godine u Općini Usora kroz koju je Vijeće upoznato sa stanjem u ovoj oblasti. Informacija je prihvaćena te je sukladno izraženoj potrebi usvojen Zaključak kojim je rečeno da  sukladno strukturi neuposlenog stanovništva, posebnu pažnju treba posvetiti programima poticanja i općenito stvaranja boljih uvjeta poduzetnicima, da usmjere aktivnosti kako bi se smanjio broj neuposlenih žena, mladih, te da nastoji privlačiti investitore koji bi smanjili neuposlenost ovih ugroženih kategorija

Općinsko vijeće Usora je usvojilo i Odluku o odobravanju relokacije stambenih objekata na području Općine Usora, Odluku o raspodjeli sredstava za Klubove vijećnika političkih stranaka za 2017. godinu kao i redovito tromjesečno Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina.

Budući da je Povjerenstvu utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon primljene imovine istekao dvogodišnji mandat Općinsko vijeće Usora je donijelo Rješenje o imenovanju novog Povjerenstva u koje su izabrani Dario Katić, dipl. ing, građ, Martin Grujo, dipl. pravnik i Mara Džido dipl. oecc.

Nakon provedenog Javnog oglasa za izbor jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora Općinsko vijeće Usora je donijelo Rješenje o razrješenju zamjenskog člana Općinskog izbornog povjerenstva i Rješenje o imenovanju Katarine Jeleč-Krajina za novog člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Usora.

Sukladno aktivnostima koje su predviđene tematsko izvještajnim dijelom Programa rada za 2017. godinu, Općinsko vijeće Usora je usvojilo Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Usora za 2016. godinu i Informaciju o stanju u oblasti komunalne inspekcije na području Općine Usora za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Na četvrtoj sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Strategije integriranog lokalnog razvoja Općine Usora za razdoblje 2014.-2020. godina kojom se postavljaju osnove za uspješno unapređenje Općine Usora utemeljeno na kritičkoj, obuhvatnoj i detaljnoj analizi, uvažavajući integriran pristup u društveno-ekonomskom, ekološkom i prostornom aspektu. Strategija integriranog lokalnog  razvoja je temeljni dokument za kvalitetno planiranje Proračuna Općine Usora i ključna je pretpostavka za korištenje predpristupnih fondova i drugih izvora financiranja

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za Općinu Usora koji predstavlja razvojno-planski dokument kojim će se na temelju procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i prioriteta, te definiranih akcija doprinijeti unapređenju stanja okoliša područja Općine Usora.

Na kraju dnevnog reda Općinsko vijeće Usora je usvojilo Nacrt Statuta Općine Usora i uputilo ga u javnu raspravu kako bi se utvrdila što kvalitetnija rješenja koja će u praksi biti prilagođena stvarnim potrebama.

     

     

Share |