img 0119U petak 27.01.2017. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je treća redovita sjednica Općinskog vijeća Usora.

Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.

    

     

Na dnevnom redu treće redovite sjednice je bilo jedanaest točaka.

Na samom početku sjednice svečanu prisegu je položio Igor Šimić vijećnik Općinskog vijeća Usora koji je dobio mandat nakon što je Zlatko Jelić podnio ostavku na mjesto vijećnika radi preuzimanja dužnosti ministra gospodarstva u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Pored tri redovite točke: Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika na trećoj sjednici su razmatrani i Prijedlog Odluke o dodjeli novčane pomoći porodiljama sa područja Općine Usora, Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2017. godinu, Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2017. godinu, Prijedlozi Rješenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, Informacija o radu Općinskog rada vijeća Usora za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine i Informacija o Programu rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.

Općinsko vijeće Usora je usvojilo Odluku o dodjeli novčane pomoći porodiljama sa područja Općine Usora kojom su utvrđeni uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći porodiljama koje imaju prebivalište i stvarno mjesto boravišta na području naše općine. Ovom Odlukom je utvrđeno da će porodilje koje nisu u radnom odnosu ostvarivati novčanu pomoć u vidu mjesečne novčane pomoći u iznosu od 100,00 KM za prvo dijete, a za svako naredno dijete taj iznos se uvećava za 50,00 KM godinu dana nakon poroda. Novčana pomoć za porodilje koje su u radnom odnosu ostvaruje se u vidu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 300,00 KM za prvo dijete a za svako naredno dijete taj iznos se uvećava za 100,00 KM.

img 0097 img 0100 img 0101 img 0103 img 0105

Sukladno Poslovniku o radu Općinsko vijeće je usvojilo i Program rada Općinskog vijeća Usora kojim su definirani zadaci Općinskog vijeća predviđeni u 2017. godini prema kvartalima.  

Na trećoj redovitoj sjednici je nakon provedenih zakonskih aktivnosti usvojen Proračun Općine Usora za 2017. godinu i Odluka o izvršenju proračuna Općine Usora za 2017. godinu. Na predloženi Proračun Klub vijećnika HDZ 1990 i Općinski načelnik su u roku koji je predviđen Poslovnikom o radu podnijeli amandmane. Nakon rasprave i izjašnjavanja Proračun je usvojen sa amandmanima koje je predložio Općinski načelnik sa devet glasova ZA i četiri suzdržana glasa (13 vijećnika je bilo nazočno na sjednici).

Općinsko vijeće Usora je na trećoj redovitoj sjednici na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i imenovanje imenovalo svoja stalna radna tijela u kojima su članovi vijećnici i stručni djelatnici sa područja Općine Usora. Vijeće je imenovalo sljedeća povjerenstva: Statutarno-pravno povjerenstvo, Mandatno-imunitetsko povjerenstvo, Povjerenstvo za odnose sa vjerskim zajednicama, Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, Povjerenstvo za međuopćinsku suradnju, Povjerenstvo za nadzor zakonitosti rada, Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja, Povjerenstvo za praćenje položaja branitelja, demobiliziranih branitelja i obitelji poginulih , Povjerenstvo za ekonomske odnose, obnovu i privatizaciju, Povjerenstvo za povratak izbjeglih i raseljenih osoba, Povjerenstvo za kodeks ponašanja vijećnika, Povjerenstvo za jednakopravnost spolova i mlade, Povjerenstvo za ekologiju.

img 0107 img 0109 img 0110 img 0112 img 0113

Na kraju sjednice vijećnici su bez rasprave primili k znanju Informaciju o radu Općinskog rada vijeća Usora za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

img 0116 img 0096 img 0094

Također je razmatrana i Informacija o Programu rada Općinskog načelnika za 2017. godinu koju je Općinski načelnik dostavio Vijeću radi upoznavanja sa okvirnim aktivnostima koje namjerava da realizira i vijećnici su istu primili k znanju.

     

    

Share |