img 9829Druga redovita sjednica Općinskog vijeća Usora je održana 16.12.2016. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora.

Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica i drugi gosti.

    

    

Na dnevnom redu druge redovite sjednice je bilo dvanaest točaka. Pored tri redovite točke Zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i obraćanje načelnika razmatrani su i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 30.09.2016. godine, Nacrt Proračuna Općine Usora za 2017. godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Usora za period siječanj-ožujak 2017. godine, Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora, Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 28.06.2016. godine do 24.11.2016. godine, Prijedlog Rješenja o preuzimanju bunareva na lokaciji „Lugovi“ i davanje na korištenje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o., Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o formiranju kolegija Općinskog vijeća Usora saziva 2016.-2020. godine.

img 9826   img 9819   img 9821   img 9823

Općinsko vijeće je sukladno zakonom predviđenoj proceduri usvojilo Nacrt Proračuna Općine Usora za 2017. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2017. godinu te je definiralo način održavanja javnih rasprava i dostavljanja prijedoga na Nacrt. Usvojen je i Program financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu koji je neophodan za uspješno obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Usora a koje se financiraju iz sredstava komunalnih naknada.

Budući da se procedura usvajanja Proračuna za 2017. godinu neće okončati do kraja tekuće godine Općinsko vijeće Usora je usvojilo Odluku o privremenom financiranju Općine Usora za period siječanj-ožujak 2017. godine.

img 9825   img 9814   img 9828   img 9829

Sukladno zakonskoj obvezi usvojena je i Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora te redovito Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina.

Usvojeno je i Rješenje o preuzimanju bunareva na lokaciji „Lugovi“ i davanje na korištenje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o. te Odluka o formiranju kolegija Općinskog vijeća Usora saziva 2016.-2020. godine.Jedina točka koja nije usvojena na drugoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 30.09.2016. godine za koje su tražena jasnija pojašnjenja pojedinih stavki.

    

    

Share |