Konstituiran 6. saziv Općinskog vijeće Usora
PDF Print E-mail

img 9648U utorak, 22.11.2016. godine, u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, kako je i planirano, sa početkom u 16,00 sati održana je konstituirajuća sjednica 6. saziva Općinskog vijeća Usora, prema predloženom dnevnom redu:

1. Izvješće o dodjeli mandata u Općinskom vijeću Usora na Lokalnim izborima održanim 02.10.2016. godine;
2. Svečana prisega vijećnika u Općinskom vijeću Usora;
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje;
4. Izbor Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora;
5. Obraćanje nazočnih gostiju.

 

Ad1. Tajnica općinskog vijeća Usora Dijana Katić podnijela je, sukladno Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva BiH,  Izvješće o dodjeli mandata u Općinskom vijeću Usora na Lokalnim izborima održanim 02.10.2016. godine. Prema Odluci i Izvješću Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je u Općinskom vijeću općine Usora je dodijelilo sedam (7) mandata Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine (HDZ BiH), četiri (4) mandata Hrvatskoj demokratskoj zajednice 1990 (HDZ 1990), jedan (1) mandat Hrvatskoj stranci prava BIH (HSP BIH ) i jedan (1) mandat Stranci demokratske akcije BIH (SDA BIH).

Shodno izvršenoj ovjeri rezultata izabrani vijećnici u Općinsko vijeće Usora su:     

HDZ BIH

 • Ivo Suvala
 • Anto Matić
 • Jozo Grgić
 • Zlatko Jelić
 • Janja Grgić
 • Marina Penava
 • Ivana Martinović     

HDZ 1990

 • Ivan Krajina
 • Borislav Petrović
 • Goran Ivić
 • Ilija Adžaga    

HSP BIH

 • Goran Tokić     

SDA BIH

 • Alija Tokmić

Svi gore navedeni i izabrani vijećnici su prihvatili dodijeljene mandate u Općinskom vijeću Usora.
Izvješće o dodjeli mandata vijećnice i vijećnici su usvojili aklamacijom.

    

Ad2. Polaganje Svečane prisege vijećnika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Usora Zvonimira Anđelića obavljeno je na način da je Tajnica Općinskog vijeća pročitala tekst Svečane prisege, a izabrani zvaničnici su svoje prihvatanje potvrdili izgovarajući "Prisežem" da bi istu potom i potpisali. Svečana prisega glasi:

     

"Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava i Zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko–dobojskog kantona, i Statuta Općine Usora, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-dobojskog kantona i Općine Usora kao i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive".

     

img 9618 img 9622 img 9621

    

img 9637Ad3.Povjerenstva za izbor i imenovanje, koje se sastoji od 5 vijećnika, u sastavu kojega je po jedan predstavnik svake od četiri političke opcije zastupljene u Općinskom vijeću Usora, dok Klub HDZ BiH ima dva člana, kao najbrojniji klub vijećnika (7). Ovo Povjerenstvo je utvrdilo kandidacijsku listu za izbor predsjedatelja Općinskog vijeća Usora. Lista kandidata je utvđena tako da je predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanje Anto Matić objavio da su nominirani kandidati za Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora: 1. Ivo Suvala (HDZ BiH) i 2. Alija Tokmić (SDA BiH).img 9638Ad4. Postupak izbora Predsjedatelja Općinskog vijeća proveden je tajnim glasovanjem, a provelo ga je povjerenstvo u sastavu: Zlatko Jelić, predsjednik, Ivan Krajina, član i Goran Tokić, član povjerenstva. Prema rezultatima tajnog glasovanja sa osvojenih 8 glasova izabarani predsjedatelj Općinskog vijeća je Ivo Suvala (HDZ BiH), dok je kandidat Alija Tokmić (SDA BiH) osvojio 1 glas, a 4 glasa su bila nevažeća.Ad5. Prisutnim gostima i vijećnicima prigodnim govorom obratili su se Pero Lujić,  predsjedatelj i vijećnik u 4. i 5. sazivu Općinskog vijeća Usora i novoizabrani Općinski načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.

img 9648Pero Lujić je u svom prigodnom obraćanju uputio čestitku svim izabranim vijećnicama i vijećnicima, a posebne pozdrave i čestitku uputio je novoizabranom Općinskom načelniku Zvonimiru Anđeliću i poželio mu brz oporavak. Lujić je konstatirao je Usora na izborima odlučila, te da od 13 izabranih vijećnika u ovom sazivu Općinskog vijeća ima i iskustva, jer su pojedini vijećnici 2, 3 ili više mandata u vijeću. Izabrane vijećnike je podsjetio na obveze prema građanima općine Usora, tako da će biti u prigodi i obvezi rješavati bitna pitanja i interese građana općine Usora kada će trebati pokazati karakter i odlučnost. Lujić smatra da će ovo Vijeće poštovati manjine, a da će i manjine također poštovati većinu. Na koncu je sebe i svoje iskustvo stavio na raspolaganje ovome Opinskom vijeću i Općinskom načelniku, uz očekivanje da će ispuniti svoja obećanja, na korist građana općine Usora.

img 9644Zvonimir Anđelić, novoizabrani Općinski načelnik općine Usora pozdravio je sve nazočne i uputio čestitke svima izabranim u Općinsko vijeće Usora, kao i gosp. Ivi Suvala na izboru za predsjedatelja Općinskog vijeća Usora. Svima je uputio želju i očekivanje da rade na dobrobit Usore, počevši od samoga sebe, zbog čega je i ušao u izbore, i jedina mu je želja da sa svima njima gradi prosperitet u Usori i da Usora napreduje.
Naglasio je kako trenutno ima zdravstvenih problema, bori se sa tim, i uvjeren je da će pobijediti i to, pobijediti će sve za Usoru. Izrazio je i kako od svih očekuje podršku, te da i u ovome stanju u kojemu jeste već ostvaruje operativnu suradnju sa šefoma službi i već je se počelo sa određenim aktivnostima, tako da će se nastaviti sa radom, a Usora ne smije osjetiti nikakav zastoj ili problem. Od vijećnika u OV očekuje podršku, kao i od svih ostalih, da se radi i čini sve da budemo ponosni na svoju Usoru.

FOTOGALERIJA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 6. SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA


 
Share |