altNa temelju članaka 13. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora o održavanju konstituirajuće sjednice («Službeni glasnik Općine Usora» broj:5/05 i 7/05): 

S A Z I V A M 

Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 22.11.2016. godine (utorak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


D N E V N I  R E D 

1.Izvješće o dodjeli mandata u Općinskom vijeću Usora na Lokalnim izborima održanim 02.10.2016. godine;

2.Svečana prisega vijećnika u Općinskom vijeću Usora;

3.Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje;

4.Izbor Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora;

5. Obraćanje nazočnih gostiju.


    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala

 Share |