altZbog nastalih okolnosti i preklapanja termina sa drugim događajem, nakon obavljenih konzultacija sa klubovima vijećnika u Općinskom vijeću Usora, sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća općine Usora, predsjedatelj Općinskog vijeća ovim putem obavještava javnost o odgodi održavanja XLI (četrdesetprve) redovite sjednice Općinskog vijeća općine Usora, koja je zakazana za 16.09.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati..
Novi termin održavanja redovite  XLI (četrdesetprve) sjednice je 19.09.2016. godine (ponedjeljak) u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora, sa istim dnevnim redom.
Predsjedatelj Općinskog vijeća
                                               Ivo Suvala

 

 


  • PRETHODNI SAZIV SJEDNICE NA KOJU SE ODNOSI OBAVIJEST O ODGODI ODRŽAVANJA


Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XLI (četrdesetprvu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 16.09.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

 


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa četrdesete redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika;

4.Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dom

zdravlja Usora;

5.Informacija o aktivnostima oko organizacije i rada hitne medicinske pomoći na području Općine

Usora;

6.Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Proračunu Općine Usora za 2016. godinu;

7.Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu;

8.Izvješće o izvršenju Proračuna za period od 01.01. do 30.06.2016. godine;

9.Informacija o Dokumentu okvirnog Proračuna Općine Usora za period od 2017. do 2019. godine;

10.Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznički/trezorski način poslovanja.


    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala

 


Share |