Sjednice Općinskog vijeća

5 sjednicaUsora, 05.04.2013. - Održana je VI redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, prema usvojenom dnevnom redu:

1. Usvajanje Zapisnika sa pete redovite sjednice Općinskog vijeća općine Usora;
2. Zapisnika sa prve izvanredne sjednice Općinskog vijeća općine Usora
3. Vijećnička pitanja;
4. Obraćanje načelnika;
 

5. Analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine općine Usora za 2012. godinu;

 

5 sjednicaUsora, 15.03.2013. - Prema sazivu održana je, nakon tematske, V redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. U odnosu na saziv dnevni red je proširen / dopunjen za jednu (13.-tu) točku.

 

fzzo1Usora, petak, 15.03.2013. - Prema sazivu održana je prva Tematska sjednica Općinskog vijeća Usora. U prvom dijelu predstavnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na čelu sa gđom. Aida Kapetanović, rukovoditelj Službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata sa suradnicima Sead Čolak i Mirsad Rahman. Tema je bila 'Vodosnadbijevanje, odvodnja i kanalizacija' odnosno djelatnost Fonda i mogućnosti financiranja programa, projekta i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša.

 

1 izanrednaUsora, četvrtak, 07.03.2013. - Prema sazivu odžana je u četvrtak 07. ožujka o.g. sa početkom u 16.00 sati Prva izvanredna sjednica Općinskog vijeća usora.

Jedine dvije točke dnevnoga reda bile su razmatranje i usvajanje Proračuna općine Usora za 2013. godinu i Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu.

 

 

12Prema dogovoru sa sastanka predsjednika političkih stranaka zastupljenim u Općinskom viću Usora i Općinskog načelnika, održanom u srijedu 27. veljače, za danas, četvrtak 07. ožujka o.g. sa početkom u 16.00 sati sazvana je Prva izvanredna sjednica Općinskog vijeća Usora. Jedina točka dnevnoga reda biti će razmatranje i usvajanje Proračuna općine Usora za 2013. godinu i Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 Next > End >>
Page 14 of 16