Općinski načelnik

img 9861Usora, 21.12.2016. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je radni sastanak sa Borislavom Pranjićem, predsjednikom Vijeća mjesna zajednice Makljenovac. Tema sastanka bila je uzajmno upoznavanje i informiranje o mogućnostima realiziranja aktualnih potreba i planova u ovoj mjesnoj zajednici. Gosp. Pranjić upoznao je načelnika o potrebi rješavanja problema sa električnom mrežom u jednom dijelu Mjesne zajednice Makljenovac, priključka objekta Društvenog doma na električnu mrežu, planovima uređenja platoa kod Kapele na Griču i drugim pitanjima od interesa za Makljenovac.

 

img 9849Dana, 20.12.2016. godine u kabinetu Načelnika održan je sastanak sa poduzećem KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug. Sastanku su prisustvovali predstavnici KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug, zastupani po Nijaz Avdić, ispred općine Usora pomoćnik Načelnika za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, Dario Katić, dipl.ing.građ, djelatnik Ivan Katić, ing.geod., djelatnik Ivica Labudović, dipl.ing.agr., kao predstavnik Službe za gospodarstvo i financije.

 

img 9846Usora, 19.12.2016. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić primio je sa suradnicima Martinom Grujom i Antom Bonić u radni posjet Karolinu Perić, direktoricu usorske tvrtke IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Tema sastanka bila je sagledavanje mogućnosti osnivanja vrtića za djecu predškolskog uzrasta, kao javne ustanove o čijem bi stručnom i organizacijskom ustroju brigu preuzela općina Usora, s tim da je tvrtka Imaco izrazila spremnost sufinanciranja dijela troškova za rad te ustanove, za početak u petogodišnjem razdoblju, o čemu bi se ugovorom utvrdila međusobna prava i obveze. 

 

2Danas, 19.12.2016. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je radni sastanak u Žepču sa ravnateljem JU Dom kulture Žepče gosp. Miroslavom Ilić i članom organizacijskog odbora Humanitarnog koncerta za bolesnu djecu Usore gosp. Milanom Petrović. Tema sastanka je bilo upoznavanje sa aktivnostima ove ustanove, te je dogovorena suradnja na organizaciji humanitarnog koncerta u Usori. Ravnatelj JU iskoristio je priliku i poklonio je jednu vrijednu umjetničku sliku za humanitarni koncert čija će prodaja nadamo se uvećati prilog koji organizatori planiraju prikupiti za bolesnu djecu Usore. Također, gosp. Ilić će nazočiti koncertu kao gost ali i kao glazbenik, te na taj način doprinjeti dodatnom uspjehu koncerta. 

 

img 9812Danas (16.12.2016.) Općinski načelnik Zvonimir Anđelić sa svojim pomoćnicima Antom Bonić, Martinom Grujom i Dariom Katić održao je radni sastanak sa Franjom Bejić, rukovoditeljem Poslovnice elektro Usora – Distribucija, koja u okviru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u najvećoj mjeri potrošače sa područja općine Usora opskrbljuje električnom energijom.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 17