IMG 2057Usora, 18.05.2017. – U radnom posjetu kod Općinskog načelnika Zvonimira Anđelića bili su predstavnici JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i to Ivo Tadić, rukovoditelj Distribucijskog područja 'Centar' Novi Travnik i Pero Joskić,  rukovoditelj Sektora za tehničke poslove u  DP 'Centar' Novi Travnik. Sastanku je nazočio i Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije.

    

     

Tema sastanka bila je međusobno informiranje o stanju opskrbe električnom energijom, kao i planovi JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar u svezi povećanih zahtjeva za električnom energijom novih poslovnih subjekata, koji su ili u fazi izgradnje poslovnih objekata ili će u kraćem narednom razdoblju započeti.

Vezano za stanje opskrbe električnom energijom istaknuto je ovo javno poduzeće provodi svoje već ranije planirane aktivnosti vezane za poboljšanje stanja u opskrbi u određenim trafo-područjima, kao u TP “Čardak” u Omanjskoj i  “Čalići” u Ularicama TP “Kapela” i “Pranjići” u Omanjskom , TP “Bonići” u Sivši i “Joskići” u Alibegovcima, kako je to navedeno na radnome sastanku od 18.12.2016. godine. 

Vezano za nove zahtjeve za snagom upućene od novih poslovnih subjekata istaknuto je kako će JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar biti u mogućnosti svima udovoljiti i osigurati potrebnu energiju, dok istovremeno prateći razvoj poslovnoga sektora u općini Usora i njihovom potrebom za odgovarajućom snagom električne energije razvija svoje investicijske planove kako bi u svakom trenutku bili spremni odgovoriti na zahtjeve potrošača, prvenstveno poslovnoga sektora. S tim u svezi dogovorena je potreba za redovitom komunikacijom i uzajamnim informiranjem o potrebama i eventualnim problemima u opskrbi električnom energijom.

Ukazano je i na potrebu da se blagovremeno, u područjima gdje se planira ili provodi rekonstrukcija niskonaponske električne mreže, da se planovi i potrebe za javnom rasvjetom u tim područjima blagovremeno predoče elektroprivredi, jer bi tako sama izgradnja javne rasvjete na taj način mogla biti znatno jeftinija.

    

     

Share |