geomediaDana, 26.04.2017. godine Načelnik, Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ. primio je u posjetu Agenciju GEOMEDIA d.o.o. Jelah – Tešanj sa sjedištem u Jelahu, zastupanu po direktoru Amilu Buljubašiću. Razlog posjete je uspostava suradnje općine Usora i pomenute Agencije. Direktor Agencije "GEOMEDIA" d.o.o. Jelah – Tešanj sa sjedištem u Jelahu je kazao da, pored geodetske djelatnosti, nude usluge agencije za nekretnine u posredovanju prodaje, zamjene, iznajmljivanja nekretnina i sve u vezi prikupljanja dokumentacije za nekretnine (sa spoljnim suradnicima usluge projektovanje objekata visokogradnje i niskogradnje, održavanje stanova, dvorišta, grobalja/grebalja, javnih i zelenih površina i slično).

    

Za sve usluge posjeduju potrebna odobrenja i uvjerenja, neophodnu opremu i osposobljene stručnjake. Direktor je posebno istaknuo da cilj je da građanstvu, privrednicima, institucijama, ustanovama i vjerskim zajednicama ponude uslugu „sve na jednom mjestu“ npr. od iskolčavanja objekata i građevinskih parcela, cijepanja parcela, posredovanja kod kupoprodaje, izrade situacionog i idejnog rješenja, sve do pribavljanja urbanističke i ostalih saglasnosti kao i odobrenja za građenje i drugih rješenja po potrebi.

Načelnik se zahvalio na posjeti i istaknuo da ukoliko općina Usora bude imala za potrebu, da će svakako Agencija dobiti mogućnost angazovanja sukladno Zakonu o javnim nabavama.

    

     

Share |