ldDana 10.04.2017. godine u kabinetu Načelnika održan je radni sastanak sa predstavnicima Lovačkog društva "Fazan" Usora. Sa načelnikom Anđelićem razgovaralo je izaslanstvo Izvršnog odbora društva u sastavu: predsjednik Ivica Bejić, lovnik Mijo Bejić, tajnik Anto Kontić i predsjednik sekcije Sivša Igor Šimić. Predsjednik LD Fazan Usora je izvjestio Načelnika da je društvo potpisalo Ugovor o dodjeli sportsko-privrednog lovišta u općini Usora ovom društvu i to u zakup na period od 10 godina. Nadalje tema razgovora je bila mogućnost iznalaženja sredstava i podrške Općine za izradu projekta sanacije Lovačkog doma koji je pretrpio znatna oštećenja. 

    

Share |