IMG 1121Usora, 05. Travnja 2017. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je radni sastanak sa direktoricom Regionalne razvojne agencije za regiju Središnja BiH Majom Kišić. Na sastanku je sudjelovao i Anto Bonić, pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo i financije.

    

   

    

Tema sastanka bila je informiranje Općine Usora, kao jednoga od osnivača REZ Agencije o njenim aktivnostima, sagledavanje potreba i mogućnosti buduće suradnje Agencije i Općine Usora, pitanja financiranja REZ Agencije od strane njenih osnivača, kao i stanje implementacije izrade Studije opravdanosti toplifikacije pousorja (Općine Tešanj, Usora i Doboj Jug), naručitelj koje je REZ Agencija i Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije.

Dogovoreni su koraci ka unapređenju suradnje na način da općina Usora aktivnije traži pomoć u oblastima u kojima Agencija ima razvijene kapacitete i reference, posredovanje Agencije u iznalaženju mogućih financijera za konzultantske usluge pri izradi Strategije integriranog razvoja općine Usora i Lokalnog akcionog ekološkog plana za koje je Općinsko vijeće Usora donijelo potrebne odluke, pomoć Agencije u aktivnostima koje će doprinijeti ispunjavanju kriterija za certifikaciju Općine Usora, kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi (BFC SEE), kao i kod ustroja organizacijske jedinice koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj (KLER/Razvojni tim). Po pitanju budućeg financiranja REZ Agencije, kao učešća/doprinosa općine Usora kao osnivača, dogovoreno je da će isto precizirati nakon uvida i opredjeljenja o mogućem modelu koji zadovoljava potrebe i interese obje strane.  

    

   

Share |