img 0892Općinski načelnik Zvonimir Anđelić boravio je danas u radnom posjetu Javnom poduzeću "Radio Usora" d.o.o. - gdje se sastao sa v.d. ravnatelja poduzeća Danijelom Artmagić. Sastanku je prisustvovala i djelatnica poduzeća Biljana Ivić. Tema sastanka je bilo detaljnje upoznavanje Općinskog načelnika/Skupštine o stanju i problematici u poslovanju Radio Usore, kako u prethodnom tako i u budućem razdoblju, sa osvrtom na stanje opreme i odašiljača, a također se razgovaralo i o statusu djelatnika. Ravnatelj poduzeća je upoznao načelnika sa stanjem koje je zatekao nakon nedavnog preuzimanja dužnosti od svoje prethodnice, za koje je istakao kako nije niti malo jednostavno ali da su primjetni određeni pomaci i kako postoje mogućnosti za napredak u poslovanju. 

To bi se prije svega moglo postići boljim korištenjem svih raspoloživih potencijala koji bi mogli doprinijeti unapređenju pružanja medijskih usluga, privlačenju novih korisnika usluga, posebice naših građana u inozemstvu, sa naglaskom na emitiranje programa putem interneta, a sve kako bi se poboljšala financijska održivost ovoga medija i kako bi ovo javno poduzeće postalo okosnica kulturne i informativne prezentacije općine Usora. 

Načelnik je na kraju sastanka novoimenovanom ravnatelju i djelatnicima zaželio puno uspjeha u daljem radu, sa nadom u opstojnost i bolje poslovanje ovog poduzeća, što je u interesu svih građana općine Usora.

    

    

Share |