IMG 0715Usora, 15.03.2017. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, sa pomoćnikom načelnika Antom Bonić, upriličio je radni posjet firmi INTER d.o.o., Poslovnica Usora u sjedištu firme u Tešanjci. Načelnika je primio gosp. Dino Ahmić, vlasnik i direktor firme. Tema sastanka bilo je informiranje načelnika Anđelića o razvojnim planovima firme INTER, kao i o dinamici izvođenja radova na radilištu firme Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora, gdje je INTER izvođač radova.

    
    
 
Direktor Ahmić informirao je načelnika Anđelića o svojima planovima izgradnje poslovnog objekta na sadašnjoj lokaciji Uprave, koje će generirati i nova zapošljavanja. Također direktor Ahmić je za navedene planove iznio potrebu kupovine jedne parcele zemljišta u općinskom vlasništvu, o čemu su dogovoreni koraci procedura koja se mora provesti, a također informirao je se i o dinamici donošenja i implementacije Urbanističkog plana Žabljak zbog razvojnih planova ove firme na njihovom zemljištu koje je u obuhvatu urbanističkog plana. Direktor Dino Ahmić uputio je izraze potpore svoje firme Općinskom načelniku Anđeliću i općini Usora, kao i Udruzi poslodavaca Usora, sportskim klubovima i udrugama građana u svim aktivnostima koje budu provodili, kao i spremnost konkretnog sudjelovanja firme INTER u aktivnostima.
 
Načelnik Anđelić izrazio je zahvalnost firmi INTER i direktoru Ahmiću na potpori i otvorenosti za suradnju, naglašavajući da mu je cilj izgraditi intenzivniju suradnju općinske uprave sa poslovnom zajednicom u Usori, na partnerskim osnovama, jer je gospodarski sektor osnova svakoga društva od čijeg poslovanja ovisi i sva društvena nadogradnja. S tim u svezi Anđelić, kao načelnik inicira omasovljenje i kvalitetnije funkcioniranje Udruge poslodavaca, kao nužnog mehanizma za bolje uvezivanje općinske uprave i samih gospodarstvenika, sve u funkciji bržeg razvoja Općine kao lokalne samouprave. 
    
    
Share |