img 0562Dana 07.03.2017. godine održan je sastanak Općinskog načelnika Zvonimira Anđelića sa direktoricom poduzeća PKP-USORA-Commerc d.o.o. gospođom Ramizom Nurović. Direktorica je upoznala načelnika sa činjenicom da je nakon kupovine poduzeća od bivšeg vlasnika Peje Pranjića sjedište poduzeća preseljeno na adresu Rosulje - općina Tešanj, ali je zadržana prodajna jedinica na postojećoj adresi u Žabljaku. Jedna od tema razgovora je bio prijedlog da se razmotri mogućnost smanjenja općinskih naknada za podružnice poduzećima koja takve iste naknade plaćaju u drugim općinama gdje imaju registrovano sjedište, jer isto predstavlja opterećenje normalnog poslovanja.

Share |