Odsjek za proizvodne i uslužne djelatnosti, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
PDF Print E-mail
Općinske službe za upravu - Služba za gospodarstvo i financije

 Odsjek za proizvodne i uslužne djelatnosti, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Tel: +387 (0)032 893-479, 899-447, Faks: 032/893-514,

 

U Odsjeku se obavljaju poslovi vezani za: izdavanje odobrenja za rad u oblastima poduzetništva, trgovine, ugostiteljstva, prometa i veza, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; suradnju sa gospodarstvenicima, koordiniranje rada povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta u poslovnim prostorima, rješavanje problematike javnog prijevoza, vođenje evidencija o poljoprivrednim površinama i usjevima, posredovanje između poljoprivrednika i viših razina vlasti, izdavanje potvrda za uvoz poljoprivrednih strojeva, obrada statističkih podataka, sudjelovanje kod izrade šumsko-gospodarske osnove i izdavanja potvrda za sječu šume, vođenje evidencija o izvorištima pitke vode, izdavanje vodoprivrednih suglasnosti iz mjerodavnoszi općine, sudjelovanje u izradi vodozaštitnih zona, upis i vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata, te registra obrtnika.

AKTUALNOSTI

 


Share |