Odsjek za financije
PDF Print E-mail
Općinske službe za upravu - Služba za gospodarstvo i financije


Odsjek za financije

U Odsjeku se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi koji se odnose na: provođenje zakona i propisa iz oblasti proračuna i financija, planiranje, priprema i izvršenje proračuna, sastavljanje financijskih izvješća, kontrolu upotrebe proračunskih sredstava, vođenje financijskog i materijalnog knjigovodstva, sastavljanje i podnošenje računovodstvenih iskaza, obračun plaća i svih osobnih primanja uposlenih, obavljanje poslova financijske operative i plaćanja, razvoj informacionog sustava i dr.


Tel: +387 (0)032 895-209, 032/893-479, 032/899-447, Faks: 032/893-514

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Share |