Odsjek za upravljanje razvitkom
PDF Print E-mail
Općinske službe za upravu - Služba za gospodarstvo i financije


Odsjek za upravljanje razvitkom


U okviru ovoga Odsjeka obavljaju se za lokalnu zajednicu i njene građane najznačajnije aktivnosti vezane za razvitak. U koordinaciji sa Općinskim načelnikom i pomoćnikom načelnika za gospodarstvo i financije, te drugim općinskim službama za upravu ovaj Odsjek provodi aktivnostima kojima se realiziraju  strateški i operativni ciljevi, te projekti i programi proizašli iz Strateškog plana ekonomskog razvitka općine Usora i  Programa kapitalnih ulaganja, obavlja poslove koordinacije u procesu identifikacije, formulacije i utvrđivanje prijedloga prioritetnih programa i projekata koje usvaja Općinsko vijeće, kao i aktivnosti na implementaciji utvrđenih razvojih programa i projekata. 

Tel: +387 (0)032 893-479, 899-447, Faks: 032/893-514,Share |