Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam
PDF Print E-mail

Rukovoditelj Službe:

darioDario Katić, dipl.ing.građ,  pomoćnik načelnika 

Konakt: +387 (0)32 893-479, 032/809-447, Faks: 032/893-514

Mobitel: 063/719-161

E-mail. dkatic2 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

    

U Službi se obavljaju poslovi održavanju premjera i katastra zemljišta, katastra nekretnina, utvrđivanje i snimanje promjena na zemljištu, provođenje utvrđenih promjena na geodetskim planovima, katastarskom operatu, promjene  upisa na posjedima i vlasništva na nekretninama, obnavljanje i dopunjavanje geodetske mreže, održavanje promjena i snimanje podzemnih instalacija, rješavanje u upravnim postupcima kod uzurpacija, eksproprijacija i drugih imovinsko-pravnih odnosa, pripreme i sudjelovanje u izradi urbanističkog, prostornog i regulacionih planova i urbanističkih projekata, upravno rješavanje kod izdavanja urbanističke suglasnosti i građevinskih dozvola, pretvorba zemljišta, poslovi urbanizacije prostora, izgradnje industrijskih, stambenih i javnih objekata.

U Službi su organizirani slijedeći Odsjeci:

Share |