Ovaj odsjek obavlja poslove pisarnice - prijem, zavođenje, raspoređivanje pošte i zahtjeva stranaka, otpreme pošte, daktilografske poslove za načelnika, šefa stručne službe i OV-e, poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa, poslove matičara (vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvadaka, vjenčanja i dr.), poslovi nabave uredskog materijala i opreme, kao i njihovo održavanje, poslovi održavanja tekuće ispravnosti sredstava rada i instalacija, poslovi umnožavanja materijala, poslovi prijevoza za službene potrebe i održavanje voznog parka, poslovi održavanja higijene u objektu Općine i oko objekta, fizičko i protivpožarno osiguravanje objekta Općine kao i pokretne imovine, telefonski promet, poslovi otpreme i dopreme pošte, organiziranje svečanosti.

Share |