Služba stručnih, općih poslova i duštvenih djelatnosti
PDF Print E-mail

Rukovoditelj Službe:

martin

Martin Grujo, dipl. pravnik, pomoćnik Općinskog načelnika

alt +387 (0)32/ 895-297, 032/893-479. 032/899-447,
alt +387 (032)/893-514 mob: 063/719-158
E-Mail-  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ;  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


U mjerodavnosti ove Službe su poslovi praćenja i nadzora nad primjenom zakona, propisa i drugih normativnih akata, upravno rješavanje,  uredsko poslovane, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, školstvo, kultura, radni odnosi, zaštita obitelji prognanika i izbjeglih osoba, civilne žrtve rata, ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida, članova njihovi obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja domovine, demobiliziranih branitelja, matične knjige i dr.

Radom Službe rukovodi šef Službe - pomoćnik Općinskog načelnika, koji ima slijedeće mjerodavnosti:
  • rukovodi radom Službe u skladu sa zakonom i instrukcijama Općinskog načelnika, predstavlja Službu i organizira rad u njoj, osigurava suradnju sa drugim Službama,  izvještava Općinskog načelnika, OV-e i javnost o svim pitanjima iz domena svoje Službe daje prijedloge ocjene rada djelatnika, vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova. Za svoj rad izravno je odgovoran Općinskom načelniku.

 U okviru ove Službe sistematizirana su tri Odsjeka:


Zbog specifičnosti i za građane izraženog interesa, akcentiramo poziciju i poslove državnog službenika na koje je raspoređen Mario Pranjić, stručni suradnik koja uključuje poslove:
  • socijalne i zdravstvene zaštite,
  • povratak i obnovu stambenih objekata branitelja, raseljenih i izbjeglih osoba,
  • koordinator za deminiranje za općinu Usoru i poslove Civilne zaštiteShare |