Služba za civilnu zaštitu
PDF Print E-mail
Općinske službe za upravu


Tel +387 (032) 899-447, 032/893-479 Fax: 032/893-514

Služba civilne zaštite vrši stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz mjerodavnosti Općine: organizira priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine, izrađuje procjenu ugroženosti na području općine, priprema program zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nezgoda općine, koordinira i prati poslove deminiranja, predlaže program samostalnih vježbi, obavlja popunu ljudstvom stožera civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i priprema propise iz oblasti civilne zaštite, vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja sukladno Zakonu i drugim propisima i općim aktima.

Share |