fzzzFederalni zavod za zapošljavanje raspisuje sljedeće Javne pozive: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja i Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

    

     

     

    

Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine).

Opširnije o javnom pozivu


Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016. u sklopu kojeg su predviđene sljedeće mjere:

  • Prilika za sve 2016
  • Vaučer za posao 2016
  • Periodično/sezonsko zapošljavanje

Opširnije o Javnom pozivu


Share |