javna-raspravaJ  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

 za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu  Zakona o poticanju razvoja male privrede

 

 

Javna rasprava je planirana za 23.02.2016. godine (utorak) sa početkom u 13:00 sati u Sali Općinskog vijeća Usora, te se pozivaju svi zainteresirani građani kao i svi zainteresirani subjekti sa područja općine Usora da se odazovu i iznesu svoje prijedloge i sugestije u javnoj raspravi.

Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede

     

      

Share |