redoviNa temelju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14), Zaključka Općinskog stožera civilne zaštite od dana 22.08.2014. godine i članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08), Općinski načelnik raspisuje: 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora

 

   

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu Zahtjev za odobravanjem novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora.

  1. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Programom poticaja ostvaruju:
- sva poljoprivredna gospodarstva (vlasnici prijavljene poljoprivredne proizvodnje, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata- RPG i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora.
- koja blagovremeno, u roku propisanom Javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije iz Programa.
  1. Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje.
  2. Poticat će se:

- Površine pod merkantilnim i silažnim kukuruzom (Planirana sjetva u 2015, upisana u RPG), minimalne zasijane površine 1 ha (10 dunuma) na jednoj ili max. dvije parcele.

- Površine pod strnim žitaricama (Jesenska sjetva 2014.godine i proljetna sjetva 2015.godine, upisana u RPG),minimalne zasijane površine 1 ha (10 dunuma) na jednoj ili max. dvije parcele

  1. Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 500,00 KM.
  2. Uz zahtjev je potrebno priložiti: Preslik osobne iskaznice, Listu korištenja iz RPG-a, naznaku K.Č za koju ima osnov korištenja.
  3. Ispunjavanje uvjeta i ostvarivanje prava na Općinske poticaje za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje vršiti će općinsko Povjerenstvo koje će imenovati Općinski načelnik.
  4. Realizacija odobrenih poticaja će se vršiti srazmjernom dodjelom dizel goriva.
  5. Zahtjevi se podnose počev od 31.03.2015. godine do 15.05.2015. godine.
 
   
Dostavljeno:                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK
1. JP „Radio Usora“, Sivša                                                                                                              Ilija  Nikić                   
2. Službi za gospodarstvo                                                                              
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.
     
Share |