javni oglas 

 


       

       

     

     

Raspisuje se sljedeći Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta:

1. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Komuškić (Ivana) Vlade iz Žabljaka

 
 
Površina: 1.607 m2
Početna cijena: 24.105,00 KM.
Katastarska općina:  Žabljak.
Katastarske čestice: 51/2, 51/3.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.


Share |