IMG 0530Općina Usora i Javna ustanova Dom zdravlja Usora iskazuju potrebu za zaključivanje ugovora o djelu za poslove ložača u ovim institucijama, za tekuću sezonu grijanja. Zainteresirani kandidati mogu svoje prijave podnijeti na protokol općine Usora ili Doma zdravlja Usora do 19.10.2017. godine, do 16.00 sati.

     

    

    

Opis poslova:
1. uskladištenje isporučenog ogrjeva;
2. dovoz ogrjeva (drva, ugalj) iz skladišta i loženje peći;
3. čišćenje peći i odvoz otpada na deponiju;
4. nadzor nad radom i tekuće održavanje sustava za grijanje (peć, kotao, pumpe, radijatori).

    
Izvršitelj je obvezan poslove obavljati svaki dan od O do 24 sata za vrijeme trajanja sezone grijanja, odnosno njegove dnevne obveze se raspoređuju unutar 24 sata ovisno od vanjske temperature i potrebe.

    
Uvjeti za obavljanje poslova:
1. radna i poslovna sposobnost;
2. punoljetstvo;
3. iskustvo na obavljanju navedenih poslova

     
Pored ispunjene prijave, čiji obrazac možete dobiti u općini Usora, potrebno je priložiti i kopiju osobne karte. Nakon isteka roka za prijavu, sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete obavit će se razgovor, te nakon toga donijeti odluka o izboru kandidata. Ugovor će se potpisivati svaki mjesecza vrijeme trajanja sezone grijanja, te ako ložač ne bude posao obavljao profesionalno i odgovorno ugovor se neće produžiti. Sve dodatne obavijesti i informacije možete dobiti u prostorijama općine Usora i Doma zdravlja Usora.

     

Share |