pokit 3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefcNa temelju članka 7. stavak 2. Odluke o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik općine Usora" broj: 8/14) i članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 2/08), Općinski načelnik objavljuje: 

OGLAS

za dodjelu novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji

 u svrhu stambenog zbrinjavanja 

 

     

Obavještavaju se OBITELJI POGINULIH, RATNI VOJNI INVALIDI, RAZVOJAČENI BRANITELJI I NOSITELJI RATNIH ODLIČJA da mogu podnijeti Zahtjev za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija preko općine Usora za pomoć kod:

  • izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
  • kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u predhodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;
  • prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
  • sanacije i adaptacije stambenog objekta;
  • legalizacije izgrađenih stambenih objekata.

   

Zahtjeve možete podnijeti u službi stučnih,općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora od 15.09.2017.godine do 29.09.2017.godine.

Zahtjeve podnešene poslije roka neće se zaprimati i razmatrati.

Dokumenta koja budu potrebna moraju biti orginalna ili ovjerene fotokopije ne starije od 6.mjeseci, izuzev dokaza o pripadnosti kategoriji braniteljske populacije.

    

Tekst Oglasa

   

Share |